Aan driekwart van de studenten met een handicap valt op het eerste gezicht niets te zien. Zij zitten niet in een rolstoel en dragen geen blindenstok, maar hebben bijvoorbeeld dyslexie of psychische problemen.

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek voor het expertisecentrum Handicap + Studie naar studenten met een handicap. In de helft van de gevallen heeft de gehandicapte student een lees- of rekenstoornis: dyslexie of dyscalculie. Vijftien procent heeft psychische problemen.

Vrouwen zeggen vaker gehandicapt te zijn dan mannen: 9,5 om 7,7 procent. Ook de aandoeningen verschillen. Gehandicapte mannen noemen vooral gezichtsbeperkingen, dyslexie en concentratieproblemen, terwijl vrouwen met name lijden aan energietekort, pijn en chronische ziekten.

Extra tijd voor tentamen 

Voor studenten met een gezichtsbeperking is in alle gevallen een regeling met de universiteit getroffen. Zij krijgen bijvoorbeeld extra tijd voor tentamens of ontvangen een jaar langer studiefinanciering. Voor dyslectici is in 87 procent van de gevallen een oplossing bedacht. Studenten met pijnklachten krijgt slechts tweederde steun.

 

Aan de universiteit komt een handicap net iets vaker voor dan aan een hogeschool: 9,3 procent tegen 7,1 procent. De laatste twee jaar lijkt het aandeel gehandicapten te stijgen, al kan daarbij een rol spelen dat ze nu via internet worden ondervraagd en niet meer telefonisch. HOP

Meer informatie over hoe de EUR studenten met functiebeperking tegemoet komt.