Studenten die na afstuderen een tweede opleiding willen volgen, gaan daarvoor fors betalen. Twee studies tegelijk doen is daarom goedkoper.

Minister Plasterk van Onderwijs wil de wet op het Hoger Onderwijs aanpassen en heeft een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staat dat studenten die met een bachelor- en masterdiploma op zak willen verder studeren, meer collegegeld gaan betalen, het zogenaamde instellingscollegegeld. Dit is het bedrag dat een studie kost zonder overheidssubsidie. De kosten verschillen per universiteit, maar lopen in de duizenden euro. Een groot verschil met het reguliere bedrag van 1565 euro.

Wet omzeilen

Het omzeilen van deze nieuwe wet kan door al aan een tweede studie te beginnen voordat de bul van je eerste binnen is. En omdat studenten die aan twee opleidingen tegelijkertijd staan ingeschreven deze vaak niet op hetzelfde moment afronden, studeren zij na het behalen van het eerste diploma ook de rest van het studiejaar nog tegen het wettelijke – lage – tarief. Het jaar daarop geldt het instellingscollegegeld. Een andere manier om de wet te omzeilen is door te kiezen voor een vervolgopleiding in de zorg of het onderwijs, want hier blijft het standaardtarief gelden.

Wetsvoorstel niet nieuw

Een wetswijziging gaat niet over één nacht ijs. Al in 2007 maakten de koepels van hogescholen (HBO-raad), universiteiten (VSNU) en studenten (LSVb en ISO) voor de minister een ontwerp voor een nieuw bekostigingssysteem. Hun voorstel: er blijft één standaardtarief voor de hele duur van de eerste bachelor of master. Anders dan nu betalen ook dertigplussers straks het standaard collegegeld. In ruil mogen universiteiten en hogescholen voor een tweede studie instellingscollegegeld vragen. Maar: een student die al aan een tweede studie begint voor hij is afgestudeerd, moet die tweede studie tegen het standaardtarief kunnen afmaken.  

Het voorstel dat nu bij de Kamer ligt, wijkt daar van af. Een student die met een tweede studie begon voor hij zijn eerste bul ophaalde, mag van Plasterk het collegejaar nog afmaken voor het standaardtarief. Maar daarna is hij het instellingscollegegeld verschuldigd. HOP

Foto Michelle Muus