Steeds meer Nederlandse studenten trekken naar het buitenland. Maar een uittocht is het zeker niet, blijkt uit het jongste rapport van internationaliseringsorganisatie Nuffic.

Recent zijn de gegevens niet: de nieuwste cijfers komen uit het academisch jaar 2005/2006. Toen staken 42150 Nederlandse studenten de grens over, ruim twee procent meer dan het jaar daarvoor. Voor tweederde maakte de buitenlandervaring deel uit van een opleiding in Nederland. De overige 14150 studenten, 2,4 procent van de totale Nederlandse studentenpopulatie, behaalde in het buitenland een diploma. Dat is minder dan het Europese gemiddelde (2,8 procent), becijferde Nuffic. Buurlanden België (2,7 procent) en Duitsland (3,5 procent) scoren beide beter.

Voor inkomende mobiliteit heeft Nuffic recentere cijfers. In 2007/2008 kreeg Nederland zeventig duizend buitenlandse studenten over de vloer, een toename van ruim vijf procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Tweederde van hen studeerde hier voor een diploma. HOP