Het Erasmus MC wil binnen vijf jaar tot de beste twintig medische centra van de wereld behoren. Momenteel staat het EMC op plaats 36.

Internationalisering is het sleutelwoord bij het realiseren van deze ambitie. Het binnenhalen van gerenommeerde onderzoekers van over de hele wereld zal het eenvoudiger maken om andere wetenschappers of studenten aan Rotterdam te binden. “Talent trekt talent aan”, vat Hans Büller, voorzitter van de raad van bestuur van het EMC, zijn visie samen.

Büller pleit daarom voor meer focus en onderscheiding. “Qua publicaties zouden onze wetenschappers zich vaker moeten richten op kwalitatief hoogstaande publicaties in topjournals dan momenteel het geval is. In vergelijking met de andere universitair medische centra in Nederland staan we wat betreft publicaties bovenaan, maar wereldwijd gezien moet het nog een stuk beter”, beklemtoont Büller.

Verder moet het EMC zich onderscheiden van andere universitaire ziekenhuizen. Dat betekent volgens de voorzitter dat je duidelijk kiest voor een bepaalde lijn. Een opleiding Biomedische wetenschappen zou in Rotterdam bijvoorbeeld Engelstalig zijn, omdat de overige opleidingen in Nederland dat niet zijn. Op deze manier zet het EMC de deur open voor internationale onderzoekers en studenten. LS