De Erasmus Universiteit kon niet achterblijven en begint daarom in september dit jaar met een educatieve minor. Bachelorstudenten kunnen in een half jaar hun tweedegraads lesbevoegdheid halen waarmee ze les kunnen geven aan het vmbo en de onderbouw van havo en vwo.

Jarenlang was de interesse voor een lerarenopleiding voor academici tanende, maar komend collegejaar begint niet alleen Rotterdam, maar ook Tilburg en Maastricht met een lesprogramma dat academici opleidt tot middelbare schooldocent. Aanleiding is een besluit van staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs, om een verkorte leerroute richting het leraarschap voor academici mogelijk te maken. Dit is een van de middelen om het lerarentekort terug te dringen.

Voor studenten zou het aantrekkelijker zijn om binnen de eigen universiteit een tweede- en later wellicht ook een eerstegraads (voor bovenbouw havo, vwo) bevoegdheid te halen. Tot nu toe moeten de universitaire studenten naar een hogeschool voor de tweedegraads bevoegdheid. “Iets wat deze studenten toch vaak zien als een degradatie en daarom niet snel zullen doen”, zegt Ronald van den Bos, stafmedewerker van de EUR. “En een eerstegraadsopleiding bestaat nu niet eens in de Rotterdamse regio. Daar moet wat in veranderen, want wij vinden het van belang dat academici ook weer kiezen voor een baan voor de klas. Bovendien versterkt de universiteit hiermee de band met de regionale middelbare scholen en dat kan in de toekomst meer voordeel opleveren.”

Van den Bos geeft aan dat de educatieve minor, die anders dan de vorig jaar ingevoerde minoren geen drie maar zes maanden duurt, per september klaar moet zijn. Nog een hele klus, want de verkenning van deze nieuwe loot aan de EUR-boom is nog maar net begonnen. Binnenkort wordt er een hoogleraar benoemd die als ‘bouwdecaan’ die nieuwe opleiding gaat vormgeven. Want behalve een tweedegraadsopleiding, is het de bedoeling dat er ook onderwijskundig onderzoek naar de EUR wordt gehaald om de opleiding wetenschappelijk in te bedden. Vooralsnog hebben de faculteit economie en sociale wetenschappen interesse getoond om de opleiding in hun aanbod op te nemen.

Overigens had de Erasmus Universiteit in het verleden wel een lerarenopleiding binnen de faculteit economie. Die opleiding is toen samengegaan met die van de Leidse universiteit en verdween eind jaren negentig uit het zicht van Rotterdam. WG

Foto Michelle Muus