Het aantal promoties aan Nederlandse universiteiten blijft stijgen, blijkt uit de meest recente cijfers. In 2007 ontvingen 3229 mensen de doctorstitel. Dat zijn er bijna honderd meer dan in 2006.

Dat staat in het rapport Kennis in Kaart, waarin het ministerie van OCW jaarlijks het hoger onderwijs en onderzoek tegen het licht houdt. De ambtenaren haalden de aantallen promoties uit de jaarverslagen van de Nederlandse universiteiten.

De gegevens zijn niet uitgesplitst naar vakgebied. Ook meldt OCW niet om hoeveel ‘buitenpromovendi’ het gaat: mensen die een proefschrift schrijven, terwijl ze niet in dienst van een universiteit zijn.

Het aantal promoties loopt al jaren gestaag op. In het jaar 2000 rondden nog maar 2360 mensen hun proefschrift af. HOP