Niet alleen slimme mensen

Onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek laat zien dat het aantal studenten spectaculair is toegenomen. Sinds 1995 is het aantal studenten met 29 procent gestegen. Het kabinet wil graag dat de helft van alle werkenden in 2020 hoogopgeleid is. Maar, is dit ook een reële wens?

Mohcine Ouass, vijfdejaars bedrijfsrecht

“Het streven van het kabinet is goed. Het is een gezonde ambitie om Nederland als kenniseconomie te laten groeien. Zeker als je naar landen als Engeland en Amerika, maar ook Azië kijkt, het kennisniveau van hun arbeidsmarkt is hoger. De universiteiten daar leveren veel meer hoogopgeleiden af.

Toch denk ik dat de overheid in haar ambitie de vaklieden over het hoofd ziet. Een beroep als timmerman heb je ook gewoon nodig in de samenleving. Computers kunnen hen niet vervangen. Maar de overheid lijkt dit niet te snappen. De afgelopen jaren zijn veel praktijkscholen omgevormd tot theoretische leerscholen. Je ziet dat erop deze scholen veel scholierenuitval is. Veel leerlingen willen gewoon een vak uitoefenen in plaats van studeren.”

(kopie 1)

Eelke Bosman, vijfdejaars kunst –en cultuurwetenschappen

“Als de helft van de Nederlandse arbeidsmarkt hoogopgeleid is, krijg je een scheefgegroeide arbeidsmarkt. Afgestudeerden komen toch vooral in de managementwereld terecht. Zij nemen daar vaak besluiten die door werklieden worden uitgevoerd.

Wat ik ook apart vind aan de wens van het kabinet is de tegenstrijdigheid ervan vergeleken met eerdere plannen. Volgens mij had minister Plasterk het er toch over dat studenten na hun bacheloropleiding prima de arbeidsmarkt op kunnen. Hoe wil je dan een grotere groep van hoogopgeleid personeel krijgen?”

(kopie 2)

Dinesh Boejharat, vierdejaars rechten

“Vijftig procent van het aantal werkende hoogopgeleid? Dat percentage is veel te hoog. Zoveel banen zijn er niet voor academici. Voor het landsbelang is het een mooi ideaal, de internationale concurrentie positie van Nederland verbetert er door. Maar dan moet de arbeidsmarkt het ook wel toe laten. En ik denk ook niet dat hoogopgeleiden financieel willen inleveren om toch een bepaalde toppositie te bekleden. Ik ben in ieder geval gaan studeren om later goed te kunnen verdienen.”