Vandana Doekhie, zesdejaars Financieel Recht

“Ik schat mijn arbeidskansen vrij goed in, ook al verkeren we nu in een kredietcrisis. Er is nog steeds veel vraag naar financieel talent. Om deze reden heb ik voor de opleiding Financieel Recht gekozen. Na mijn studie wil aan de slag bij een investmentbank. Ondanks de financiële crisis lijkt het me niet moeilijk om in deze sector werk te vinden. Naar studenten is altijd wel vraag, zeker als je hoog in de organisatie komt te werken. De zware financiële tijden hebben volgens mij vooral effect op de onderkant van een bedrijfsorganisatie.”

Jaime Infante Ferreira, vierdejaars International Business Administration

“Als je de arbeidsmarkt nu bekijkt, lijkt het me moeilijk om werk te vinden. Vooral bij banken is het lastig om aangenomen te worden. Je ziet dit ook terug bij het stagebureau Integrand. In de zomer hadden zij nog veel stages bij banken. Nu bieden zij veel minder stages aan bij financiële instellingen.

Toch maak ik me zelf geen zorgen. Veel bedrijven vragen nog steeds naar studenten, zeker als je naast studie stage hebt gelopen bij een bedrijf. Studenten hebben ook een frisse kijk op bepaalde zaken. Ten tijde van een kredietcrisis kunnen zij met creatieve oplossingen komen. Verder zijn studenten voor een organisatie nog te vormen. Als je als instelling ouder personeel aantrekt, is het lastiger deze bij te scholen.”

Rianne Dekker, derdejaars sociologie

“Ik maak me geen zorgen. Volgens mij kan ik na mijn studie wel aan de slag, kredietcrisis of niet. Waar ik terechtkom, is me nog onduidelijk. Het beroep socioloog is natuurlijk een apart verhaal. In de private sector valt er niet veel te vinden voor een socioloog. Waarschijnlijk kom ik later meer in de wetenschappelijke hoek terecht. Het is me nog wat onduidelijk omdat ik vanuit de opleiding ook weinig begeleiding krijg.”

Optimisme arbeidsmarkt nog aanwezig

Jonge hoogopgeleiden zien hun baankansen somber in. Uit het jaarlijkse imago-onderzoek van carrièremagazine Intermediair blijkt dat 23 procent van de hoogopgeleiden positief is over hun carrièrekansen. Vorig jaar was dit de helft. Hoe zien EUR-studenten nu hun toekomstbeeld?