In de nieuwste versie van de Keuzegids Hoger Onderwijs gooit de EUR geen hoge ogen met haar opleidingen, behalve met psychologie.

De bestscorende opleiding van de EUR is psychologie met 78 punten op een schaal van honderd. Hiermee staat psychologie samen met vier andere opleidingen op een gedeelde zesde plaats in de lijst van alle universitaire opleidingen in Nederland. Ook algemene cultuurwetenschappen (64 punten) en beleid, management & gezondheid (BMG)(62 punten) doen het goed in vergelijking met andere opleiding in hetzelfde vakgebied. Opvallend is dat geneeskunde relatief veel punten haalt, maar toch als laatste eindigt.

In de Keuzegids zijn bijna vierhonderd opleidingen onder de loep genomen. De ranglijsten van de universiteiten zijn gebaseerd op de resultaten van alle opleidingen. De EUR eindigt in de categorie ‘middelgrote universiteit’ als derde en tevens laatste. De Universiteit Maastricht en de Universiteit van Tilburg scoren in deze categorie beter dan de EUR.

Wageningen Universiteit is de overall nummer 1 in de instellingenranglijst van de Keuzegids Hoger Onderwijs. De Open Universiteit en Maastricht volgen op de voet.

De ranking van opleidingen en instellingen in de jongste editie van de Keuzegids is herzien. Tot nu toe waren ze uitsluitend gebaseerd op studentenoordelen over onder meer het studieprogramma, de docenten, de organisatie en de faciliteiten. In de Keuzegids 2009 is de studenttevredenheid nog maar voor de helft bepalend. Nu wegen ook de hoeveelheid contacturen per opleiding, de slagingspercentages, gegevens over de grootte van werkgroepen en de oordelen van deskundigen in de accreditatieprocedure mee.

Overigens zijn de contacturen en de grootte van werkgroepen gebaseerd op studentenoordelen en niet op cijfers van de universiteiten zelf. Deze zijn, zoals het grootste deel uit de Keuzegids, gebaseerd op de Nationale Studentenenquête uit 2006, 2007 en 2008. In totaal vulden vijftienduizend wo-studenten deze enquête in. De slagingspercentages komen van de Vereniging van Universiteiten. LS/HOP

Meer informatie

Hoe scoren EUR-studies in de Keuzegids?

Studie

Score (range 1-100)

Plaats in vergelijking met dezelfde opleiding   aan een andere universiteit

Psychologie 78 1e uit 11
Geneeskunde 66 8e uit 8
Algemene cultuurwetenschappen 64 2e uit 7
BMG 62 2e uit 5
Econometrie & Operations Research 62 3e uit 7
Wijsbegeerte 56 4e uit 8
Geschiedenis

56 4e uit 7
Bestuurskunde 54 5e uit 9
Economie en informatica* 52 6e uit 9
International business 52 4e uit 4
Rechtsgeleerdheid 50 7e uit 10
Bedrijfskunde 48 3e uit 6
Sociologie 48 5e uit 7
Economie en bedrijfseconomie 46 10e uit 13
Criminologie

46 3e uit 3
Accountancy & Fiscale economie

42 6e uit 7
* vergeleken met puur informaticastudies