Minister Plasterk van OCW heeft besloten de invoering van het nieuwe bekostigingsmodel met een jaar uit te stellen tot 2011. Daarmee komt hij tegemoet aan de wensen van hogescholen en universiteiten, die meer voorbereidingstijd nodig hebben.

De bekostigingsplannen zijn onderdeel van de nieuwe hoger-onderwijswet waaraan Plasterk werkt. Daarin wordt de subsidie voor hogescholen en universiteiten voor zestig procent bepaald door het aantal ingeschreven studenten, twintig procent is basisfinanciering en twintig procent van de subsidie wordt verdeeld op basis van de hoeveelheid uitgereikte diploma’s. Koepelorganisaties VSNU en HBO-raad zijn daar op zich mee akkoord, maar denken meer tijd nodig te hebben om de overstap naar die manier van subsidieverstrekking goed in te voeren.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Plasterk verder dat hij gediplomeerde studenten niet meer bekostigt, en dat mensen die een tweede bachelor- of masterdiploma willen halen vanaf 2011 een hoger ‘instellingscollegegeld’ moeten betalen.

Verder bezint de bewindsman zich nog op de conclusies van de commissie-Sorgdrager, die onlangs vaststelde dat instellingen die goed presteren een bonus kunnen krijgen bovenop hun basisfinanciering. “Over dit advies heb ik overleg gevoerd met VSNU en HBO-raad, en met studentenorganisaties ISO en LSVb. Verschillende organisaties hebben hun aarzelingen verwoord over de uitvoering.” HOP