Een samenspel van carillon en blaasorkest vormde de aftrap van de viering van de 95ste verjaardag van de Erasmus Universiteit Rotterdam op 7 november.

Klingelende klokken en klanken van de blazers van studentenharmonieorkest MajEUR klonken vrijdag 7 november over de campus. Deze versie van de Erasmus-mars vormde de opmaat voor een uitermate onderhoudend verjaardagspartijtje van de universiteit. Componist van de mars, emeritus hoogleraar Jean H.P. Paelinck, was zelf getuige van de originele uitvoering.

De eredoctores op de eerste rij.

Vervolgens ging het richting gerenoveerde Aula. Allereerst hield rector Steven Lamberts een korte diesrede waarin hij parallellen trok tussen de tijd waarin Erasmus leefde en het huidige tijdsgewricht waarbinnen de universiteit moet opereren. En passant ging hij in de op de vraag of de schedel met misvormingen, zoals die in 1928 in een graf werd gevonden, afgedekt met de naam Erasmus, nu wel of niet toebehoort aan de wijsgeer.

Tijdens een entr’acte behandelde hoogleraar cultuurgeschiedenis en Erasmuskenner Hans Trapman het meest bekende werk van Desiderius ‘Lof der Zotheid’, waarna De Zotheid zelve ten tonele verscheen in de persoon van Lukas Smolders, acteur bij het RO Theater.

“Neem straks flink in”, luidde zijn advies.

Maar alvorens kon worden opgestoomd richting borrel en hapjes, was het tijd voor het belangrijkste onderdeel van de middag: het toekennen van drie eredoctoraten aan respectievelijk Guido Calabresi, Sonia Livingstone en Hau Lee. Zij kregen ieder na een laudatio de cappa met sluitpenning omgeknoopt.

De universitaire plechtigheid werd besloten, waarmee het begon: de Erasmus-mars, maar nu in een uitvoering op piano door scheidend beiaardier Mar Bruinzeel en zijn eega. GE