Per 1 februari 2009 draagt decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Marc Loth zijn decanaat over. Hij is voorgedragen voor benoeming als raadsheer in de Hoge Raad. Loth noemt de functie een jongensdroom die hij niet kan laten schieten.

Het College van Bestuur heeft een vertrouwenscommissie aangesteld die op zoek gaat naar een geschikte kandidaat om het decanaat bij rechten te vervullen. Momenteel werkt de commissie aan een profielschets in samenwerking met de faculteit. LS