De medezeggenschap van het EUR-personeel van de stafafdelingen, de Shared Servicecentra en de universiteitsbibliotheek, krijgt een andere structuur: zes dienstcommissies, bestaande uit minimaal drie personeelsleden. Ook komt er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapscommissie (GMC), die samengesteld zal zijn uit de dienstcommissies.

Tot 29 september kunnen personeelsleden van de betreffende afdelingen nagaan of ze correct als kiesgerechtigde zijn opgenomen in het bestand (bij kamer E 2 48). Degenen die zich kandidaat willen stellen voor de dienstcommissies moeten dat voor 29 september 12.00 uur gedaan hebben. De verkiezingscommissie bekijkt vervolgens voor welke dienstcommissies gestemd moet worden. De stemming stopt 29 oktober, de uitslag is op 30 oktober.