Collegevoorzitter Oosterwijk neemt het voortouw in internationalisering. 

Al het goede is internationaal. Daar kwam het op neer in menig toespraak van rectoren en voorzitters bij de opening van het academische jaar.

De kernachtigste formulering van de trend staat op conto van Jan Willem Oosterwijk, voorzitter van de Rotterdamse Erasmus Universiteit. “Alles van kwaliteit is in ons metier internationaal”, zei hij. Vandaar de Engelstalige bachelor- en masteropleidingen en de vele studenten uit het buitenland. Kennis is immers grenzeloos.

Zo scherp wilden andere bestuurders het niet zeggen, maar de meesten braken wel een lans voor internationalisering. Je steekt er namelijk veel van op als je een tijdje in het buitenland studeert. Het leert je “anders kijken”, aldus rector Kortmann van de Radboud Universiteit Nijmegen: “In Munster spreek je een hoogleraar niet aan met zijn voornaam. In Leuven zeg je u, niet alleen tegen je docenten, maar ook tegen je medestudenten.” HOP