De EUR haakt aan bij de landelijke campagne ‘Tijdgebrek’ om aandacht te vragen voor studenten met een functiebeperking. Een goede zet, want de voorzieningen op de campus voor deze studenten scoren onvoldoende, blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie.

Placemats in de kantines, zadelhoesjes voor alle fietsen op de campus, en in de hal van het L-gebouw een grote roze toren met bovenop een klok: de campagne ‘Tijdgebrek’ op 15 oktober zal bijna niemand kunnen ontgaan. 

Op basis van landelijke cijfers vermoedt de universiteit dat 1.700 studenten een functiebeperking hebben, waarvan de helft daadwerkelijk hiervan hinder ondervindt. Bij het SSC OOS zijn slechts 230 gevallen bekend. Enerzijds wil de EUR met de campagne studenten met een functiebeperking informeren welke voorzieningen en regelingen er bestaan. Een voorbeeld is een aparte ruimte bij een tentamen. Anderzijds is ‘Tijdgebrek’ bedoeld voor docenten. Die herkennen nog te weinig de symptomen van ‘verborgen’ functiebeperkingen, zoals dyslexie, autisme of concentratieproblemen. Docenten kunnen derhalve niet op die problemen inspringen.

Rector Steven Lamberts ziet het belang van goede voorzieningen voor studenten met een functiebeperking om te voorkomen dat zij studievertraging oplopen – of erger de studie staken. Daarom stuurde hij docenten een boekje, waarin kort de symptomen van functiebeperkingen genoemd worden. Ook geeft het boekje tips om studiemateriaal en tentamens aan te passen voor de betreffende studenten.

Overigens zijn de verschillen tussen de meeste universiteiten uit het onderzoek klein, nuanceert Lex Jansen van Handicap + Studie. Hij noemt de ranglijst vooral een waarschuwing voor onderwijsinstellingen die er slecht vanaf komen. “Zij worden geprikkeld (meer) maatregelen te treffen voor voorzieningen op de campus.”

                                                                 

Door Lindemarie Sneep