De opleiding bedrijfskunde aan de EUR staat bij zowel de studenten als de professoren op nummer 1 in de jaarlijkse Elsevier-enquête.

Opleidingsdirecteur van bedrijfskunde Eric Waarts is blij met de erkenning. Hij denkt dat de opleiding al drie jaar als beste wordt beoordeeld door de goede organisatie, vaardige docenten en goede faciliteiten. Bovendien hebben studenten veel keuzemogelijkheid door de grootte van de opleiding.  

Het aantal eerstejaars studenten bedrijfskunde aan de EUR groeide de afgelopen jaren van 600 naar 900. Waarts wijt dit deels aan de goede resultaten van de Elsevier-enquête en buitenlandse rankings. Wel houdt hij in de gaten dat de kwaliteit van de opleiding niet ten koste mag gaan door de populariteit.

 

Verder blijkt uit de enquête dat onder de drie specialistische universiteiten van Tilburg, Rotterdam en Maastricht de EUR als tweede eindigt. Tilburg staat op nummer 1.

De enquête is ingevuld door 1.927 professoren en universitaire hoofddocenten (uhd’s). Hun werd gevraagd aan welke faculteit op hun vakgebied het beste bachelor- en masteronderwijs wordt gegeven, waar de beste docenten lesgeven en waar ze de beste wetenschappelijke artikelen schrijven. Ze mochten niet op zichzelf stemmen. Ook kregen 7125 studenten een tevredenheidsenquête voorgelegd en zij bleken soms dezelfde opleidingen te waarderen als de professoren zoals bij bedrijfskunde. HOP/LS