Ook in 2008 zijn de studenten weer van oordeel dat de geschiedenisopleiding aan de Erasmus Universiteit de beste in Nederland is, nog voor de Radboud Universiteit Nijmegen, de VU of de Universiteit Leiden.

“Wij zijn met dat oordeel erg tevreden en beschouwen het als een aanmoediging door te gaan met het aanbieden van een bachelor Geschiedenis die studenten voorbereidt op een maatschappelijke loopbaan in een breed spectrum van beroepen”, meldt Sabai Doodkorte van de FHKW op hun website.

Dat betekent niet dat er geen wijzigingen in de opleiding nodig zijn. Volgend jaar hoopt de faculteit voor zowel de bachelor als voor de master geschiedenis met een vernieuwd programma te komen dat beter aansluit op de huidige ontwikkelingen in wetenschap en samenleving en daardoor voor de studenten alleen maar boeiender kan zijn.