Het onderzoek naar Rotterdamse jongeren door Han Entzinger, dat deze week wordt gepresenteerd, laat een hoopvoller b

Een paar weken geleden was EUR-socioloog Han Entzinger voor een paar dagen naar Marokko op werkbezoek. Het viel hem op: “De Marokkaanse medereizigers waren zo enorm Nederlands. Hoe luid ze spreken en de Nederlandse onderwerpen waarover ze praten, de omgang met hun kinderen…het is net als met Nederlandse Surinamers op Suriname – je haalt ze er zo uit!” Dat zegt iets over de feiten, zegt Entzinger.

Samen met Edith Dourleijn herhaalde Han Entzinger een groot survey-onderzoek uit 1999 onder bijna zevenhonderd Turkse, Marokkaanse en autochtone jongeren van tussen de 18 en 30 jaar in Rotterdam. Hoe verhouden de opvattingen van de grootstedelijke jeugd zich met de observaties bij de jeugd van tien jaar geleden? Het onderzoek, De lat steeds hoger – de leefwereld van jongeren in een Multi-etnische stad, onderstreept Entzingers observatie in het vliegtuig naar Marokko.