Net afgestudeerden krijgen voortaan een gratis NS-kortingskaart. Daarmee kunnen ze een jaar lang buiten de ochtendspits reizen tegen veertig procent korting. Ook krijgen ze twee vrijkaartjes voor de trein en kunnen ze gratis een fiets huren.

Gisteren reikte minister Camiel Eurlings van Verkeer de eerste kaart uit aan een oud-student. In het Ublad zegt hij: “Afstuderen is een feestelijke en blije gebeurtenis maar er zit ook een negatieve kant aan, want je krijgt gelijk een brief op de mat waarin staat dat je binnen vijf dagen je OV-jaarkaart in moet leveren. Dat is jammer, want als student maak je veel gebruik van de trein. De ruwe breuk van gratis openbaar vervoer naar betaling willen we voorkomen door middel van deze overgangskaart”

Vanaf volgende week krijgt iedere student die zijn ov-kaart komt inleveren op het postkantoor een dalurenkaart aangeboden. Eurlings trekt 16 miljoen euro uit voor ongeveer tweehonderdduizend kaarten per jaar. Met het cadeautje wil het kabinet voorkomen dat ex-studenten na het inleveren van hun ov-kaart rechtstreeks doorlopen naar de autodealer. HOP