Universitaire studenten hebben er wel oren naar om leraar te worden. Ruim een kwart van hen overweegt om een bijvak te volgen waarmee ze lesbevoegd worden.

 

 

 

Dit blijkt uit een peiling van ResearchNed onder achthonderd bachelorstudenten, waarvan het ministerie van OCW dit weekend de resultaten bekend maakte. Nog eens 29 procent van de ondervraagde studenten wil zo’n bijvak ‘misschien’ volgen.

Afgelopen week lanceerde staatssecretaris Van Bijsterveldt een nieuwe route naar het leraarschap: universitaire bachelorstudenten kunnen binnenkort een didactische ‘minor’ volgen. Afgestudeerden mogen dan voor de klas staan in de onderbouw van havo en vwo en in de theoretische leerweg van het vmbo. Het idee is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de bestrijding van het lerarentekort.

Onder studenten is de ontvangst van de nieuwe mogelijkheid overweldigend positief. Maar liefst 86 procent vindt de nieuwe regeling een goede zaak, tegenover zes procent afkeurende studenten. Meer dan de helft zou meer over deze verkorte lerarenopleiding willen weten. Met name onder studenten van de sector ‘gedrag & maatschappij’ is de nieuwsgierigheid groot.

Van verschillende kanten klinkt overigens kritiek op de nieuwe vorm van de tweedegraads lesbevoegdheid. De lerarenopleidingen vinden dat de didactiek “gigantisch wordt onderschat”. Lesgeven zou ook niet zomaar een “bijbaantje” kunnen zijn voor studenten die een master volgen, zoals Van Bijsterveldt had gezegd. Ook zou het aantal extra leraren een druppel op een gloeiende plaat zijn, terwijl deze verkorting wel de status van het leraarschap uitholt. HOP