Het Nederlandse hoger onderwijs behoort tot de minst elitaire stelsels van Europa, blijkt uit een vergelijkend onderzoek.

 

In Duitsland zijn de vaders van studenten twee keer zo vaak hoog opgeleid als de gemiddelde volwassen Duitser. In Portugal hebben de vaders zelfs drie keer zo vaak een universiteit of hogeschool doorlopen. Kennelijk maken kinderen van lager opgeleide ouders daar minder kans om in het hoger onderwijs terecht te komen.

In Nederland ligt dat anders, blijkt uit de gegevens die verzameld zijn in de derde editie van het rapport Eurostudent, waarvoor in 23 landen data zijn verzameld. Vaders van studenten zijn hier slechts 1,37 keer vaker hoogopgeleid dan andere volwassen mannen. Daarmee loopt Nederland voorop in de toegankelijkheid van het hoger onderwijs.

Andere landen die goed scoren in deze vergelijkingen zijn Tsjechië, Schotland, Noorwegen en Finland. In Roemenië, Bulgarije, Portugal, Ierland en Turkije komt de economische onderklasse minder makkelijk in de collegebanken terecht.

Ook de opleiding van moeders staat in een tabel en daarmee valt bijna precies hetzelfde elitarisme (of het ontbreken daarvan) aan te tonen. Ook blijken er meer vrouwelijke studenten te zijn in landen waar verhoudingsgewijs toch al veel hoogopgeleide vrouwen wonen. HOP