De universiteiten moeten het in 2009 met elf miljoen euro minder zien te redden. 

Ze krijgen een korting van vijftien miljoen op de algemene middelen, al wordt dat leed wat verzacht met extra subsidie voor ‘excellentie’ en voor geesteswetenschappen.

Vorig jaar al kondigde minister Plasterk aan dat hij stapsgewijs honderd miljoen euro uit het budget van de universiteiten zou overhevelen naar NWO. Instellingen kunnen dit geld echter terugverdienen met extra onderzoeksubsidies voor hun wetenschappers.

 

De plusjes in de wo-begroting zijn bescheiden: zo komt er ruim twee miljoen euro bij voor de geesteswetenschappen en gaat de subsidie voor samenwerking tussen de drie technische universiteiten de komende twee jaar met ruim twee miljoen omhoog naar twaalf miljoen euro. In 2011 zelfs naar vijftien miljoen.

 

Om het onderwijs uitdagender te maken en de ‘zesjesmentaliteit’ te bestrijden reserveert het ministerie ruim 21 miljoen euro voor honoursprogramma’s en experimenten met topmasteropleidingen. HOP