Eppo Bruins (1969) zou demissionair minister Robbert Dijkgraaf (D66) opvolgen. Het ministerie van OCW telt nog een minister, Mariëlle Paul van de VVD. Het is nog niet bekend of zij op haar post blijft.

De portefeuilleverdeling is niet bekend. Dijkgraaf heeft mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs onder zijn hoede. Hij hamerde graag op de gelijkwaardigheid van die onderwijssoorten en oogstte daar waardering voor. Het ligt voor de hand dat de volgende minister deze onderwijssectoren ook combineert.

Dan zijn het basis- en voortgezet onderwijs in handen van de andere minister (of staatssecretaris). Wie cultuur en media krijgt, is afwachten.

Minder studenten

Als Tweede Kamerlid zei Bruins in 2020 in een online debat dat er misschien te veel jongeren naar het hoger onderwijs gaan. “We zijn als land afhankelijk van de keuzes van zeventienjarigen, terwijl we grote problemen hebben om in de toekomst ons verdienvermogen op orde te houden”, stelde hij. En ook: “Gaan er nog genoeg mensen naar het mbo, die leren metselen en timmeren?”

In datzelfde gesprek zei Bruins dat er meer geld naar de wetenschap moest, omdat dat van belang is voor de economie, of anders voor het oplossen van maatschappelijke problemen als radicalisering en terrorisme. In het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitiepartijen staat een fikse bezuiniging op hoger onderwijs en onderzoek.

Bruins, die zelf natuurkunde studeerde, heeft in de Tweede Kamer geregeld een lans gebroken voor andere disciplines, zeker toen het kabinet honderd miljoen euro naar bèta en techniek verschoof. “We willen met name de positie van de geesteswetenschappen veiligstellen”, zei hij. “Die zijn kwetsbaar, maar wel van hoog niveau en waardevol voor ons land.”

Erkennen en waarderen

Hij is momenteel voorzitter van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie. Deze raad heeft onder meer positief geschreven over ‘erkennen en waarderen’: de poging van universiteitsbestuurders om minder op ranglijsten en publicaties in toptijdschriften te letten. Medewerkers mogen ook op andere terreinen uitblinken, zoals onderwijs, valorisatie of leidinggeven.

Verder adviseerde de raad om minder ‘naïef’ te zijn op het gebied van kennisveiligheid. “Tot voor kort kon je tonnen met onderzoeksgeld ophalen als je wilde samenwerken met China en daar zaten nauwelijks voorwaarden aan”, zei AWTI-voorzitter Eppo Bruins eind november in actualiteitenprogramma Nieuwsuur.

Innovatie

Een andere onderwerp is innovatie. Bruins en zijn raadsleden braken een lans voor sociale wetenschappen en humaniora. Bij innovatie zijn disciplines als psychologie, rechten, sociologie en cultuurwetenschappen cruciaal, was de boodschap.

Twee jaar geleden brak de raad een lans voor interdisciplinair onderzoek. De overheid kon dit onderzoek op twee manieren stimuleren, was de gedachte. In een interview met het HOP zei Bruins: “Je moet dan vrij onderzoek stimuleren dat vanuit de intrinsieke nieuwsgierigheid van onderzoekers komt, bijvoorbeeld via de vrije competitie van NWO. Je kunt bepaalde hinderlijke regels schrappen, zodat de samenwerking met bijvoorbeeld kunstenaars of ervaringsdeskundigen makkelijker wordt.”

“Je kunt ook top down het onderzoek naar bepaalde complexe onderwerpen stimuleren, dat inherent interdisciplinair is”, schetste hij de andere kant van het beleid. “Die twee dingen moet je niet door elkaar halen.”

ESSB

Lees meer

AWTI: innoveren gaat beter met sociale wetenschappen erbij

Bij innovatie en de aanpak van complexe maatschappelijke problemen zijn disciplines als…