Wat verdien je in de publieke sector per uur, met bonus, vakantiegeld, toeslagen en overwerk inbegrepen? Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken keek SEO Economisch Onderzoek naar het salaris in veertien (semi)publieke sectoren en erbuiten.

Vooral het hoge salaris in het hbo springt in het oog. Op werknemers in de rechtspraak na zijn hbo-medewerkers de best betaalde publieke arbeidskrachten van Nederland, met een gemiddeld bruto uurloon van 40,81 euro. Aan de universiteit is dat 36,91 euro per uur.

Het gaat om het gemiddelde salaris, van de portier tot en met de hoogleraar en van de bibliothecaris tot en met de lector. In het wetenschappelijk onderwijs tellen bijvoorbeeld ook de promovendi mee, die naar verhouding een bescheiden inkomen hebben.

Geld lenen schuld sparen financiering student blut Stock illustratie – Migle Alonderyte

Lees meer

Vakbonden: ‘Gebruik cao niet als excuus voor bezuinigingen’

Gaan de loonsverhogingen aan de universiteiten tot bezuinigingen leiden? Hier en daar…

Jong en oud

Demissionair onderwijsminister Robbert Dijkgraaf stuurde vrijdag een brief over dit onderzoek naar de Tweede Kamer. Over het algemeen heeft het onderwijs arbeidsvoorwaarden die tegen de beloningen in de markt kunnen opboksen, concludeert hij.

Wel wijst hij op de kloof tussen jonge en oude medewerkers in het hbo en aan de universiteit. In het hbo krijgen de werknemers tot 35 jaar gemiddeld 6 procent minder salaris dan vergelijkbare werknemers buiten het hbo, terwijl de werknemers ouder dan 35 jaar juist 8 tot 11 procent meer verdienen.

SEO heeft voor die ‘vergelijkbare werknemers’ gezocht naar mensen die ongeveer dezelfde kenmerken hebben. Ze zijn even oud en hebben hetzelfde opleidingsniveau, type contract en aantal werkuren in de week.

In het wetenschappelijk onderwijs is dat verschil tussen jong en oud ook flink. Werknemers onder de 35 jaar verdienen er vijftien procent minder dan vergelijkbare werknemers in andere sectoren en in het bedrijfsleven, terwijl het uurloon boven de vijftig (een kwart van de medewerkers) juist 5 procent hoger ligt.

Cao

Minister Dijkgraaf hoopt dat de inzichten uit het onderzoek worden gebruikt bij cao-onderhandelingen. Soms is er maatwerk nodig ‘op functieniveau, per werkgever of regio’, meent hij.