De rente op studieschulden gaat volgend jaar naar 2,56 procent. Jarenlang was de rente nul procent en sommige studenten dachten dat dat altijd zo zou blijven. De snelle stijging van de rente overviel hen.

Ze geven DUO de schuld. Die had beter moeten waarschuwen tegen de risico’s van een lening en heeft zijn ‘zorgplicht’ geschonden. Daardoor zou de rentestijging niet rechtmatig zijn.

Juridisch adviesbureau ‘Legal Advise Wanted’ spant hierover een rechtszaak aan, kondigde het afgelopen oktober aan. De Landelijke Studentenvakbond steunt die zaak. “Wij brengen de zaak onder de aandacht, helpen met het werven van studenten en geven advies”, zegt voorzitter Elisa Weehuizen.

Volgens een bericht van het ANP zou ook studentenorganisatie ISO bij de rechtszaak betrokken zijn. “Dat is niet zo, maar we volgen de zaak met interesse”, zegt voorzitter Demi Janssen.

Leenangst

Het gebrek aan informatie is een oude grief tegen de politiek, die per september 2015 de basisbeurs afschafte en studenten van hun ‘leenangst’ wilde afhelpen. De toenmalige overheid zou studieleningen te gunstig hebben afgeschilderd.

Inderdaad is het voor DUO, anders dan voor bedrijven, niet verplicht om ‘Let op, geld lenen kost geld’ op de website te zetten. Ook leken diverse bewindslieden te suggereren dat studieschulden geen invloed zouden hebben op de hoogte van een hypotheek: studieschulden zouden niet bij het Bureau Kredietregistratie worden aangemeld.

Inmiddels hebben zich zo’n vijftig studenten aangemeld en er kunnen nog studenten aanhaken. “Voorwaarde is dat ze afgelopen jaar de rentetruc niet hebben uitgehaald”, zegt Weehuizen (LSVb).

Rentetruc

Die rentetruc was het tijdelijk stopzetten van de studiefinanciering, zodat er een breuk in de opgebouwde studieschuld zou komen: de huidige rente van 0,46 procent blijft dan nog enkele jaren gelden voor het eerste deel van de studieschuld. Zo’n 26 duizend studenten hebben er gebruik van gemaakt.

De rente stijgt in principe met de rente op staatsleningen mee. Als de rente voor de overheid omhooggaat, dan merken (oud-)studenten dat dus ook. De rente is nog altijd lager dan de rente op de particuliere markt. Ook zijn de voorwaarden gunstiger.

Maar een meerderheid van de Tweede Kamer wil de rente dempen voor de ‘pechstudenten’ die de basisbeurs zijn misgelopen. Daartoe zou de overheid moeten snijden in het belastingvoordeel voor buitenlandse kenniswerkers.

De rente was ooit veel hoger: 11 procent. Overigens stelt DUO de rente voor oud-studenten elke vijf jaar opnieuw vast. Wie in 2023 is begonnen met aflossen, heeft dus nog vier jaar lang een relatief lage rente.