Kan generatieve kunstmatige intelligentie het werk van journalist en illustrator overnemen? EM experimenteert met ChatGPT en Midjourney. Dit artikel is volledig geschreven door ChatGPT 3.5, op basis van een automatisch gegenereerd transcript van een interview met programmadirecteur Vanessa Abel over ErasmusX. Voor de leesbaarheid voegt EM tussenkoppen toe in het artikel.

Hoewel dit artikel geen grote feitelijke onjuistheden bevat, zijn er wel veel kanttekeningen bij te plaatsen. De manier waarop EM dit experiment heeft aangepakt en de reflectie erop is hier te vinden.

“Erasmus X is eigenlijk een innovatie lab waar we interessante ontwikkelingen onderzoeken en deze vervolgens integreren in lesprogramma’s. We kijken naar wat impact kan hebben op het onderwijs en bedenken daar nieuwe onderwijsconcepten voor.”

AI-innovation-technologie-student-artificial intelligence ChatGPT_nov 2023_Femke Legué

Lees meer

Ik liet ChatGPT mijn werk overnemen, en het resultaat valt behoorlijk tegen

EM liet ChatGPT een journalistiek artikel maken van een interview met programmadirecteur…

ChatGPT

In een recent interview onthulde Vanessa Abel enkele opwindende projecten en initiatieven die Erasmus X momenteel aan het verkennen is. Een opvallend voorbeeld is het experiment met de zogenaamde ChatGPT, een innovatieve technologie die potentieel het onderwijslandschap kan veranderen.

“In oktober vorig jaar begonnen we met experimenteren met ChatGPT waarbij we al snel dachten dat dit potentieel het onderwijs zou kunnen beïnvloeden. Toen het viraal ging in december, realiseerden we ons de impact en begonnen we te werken aan workshops voor zowel studenten als docenten.”

Het transcriptieprogramma Amberscript heeft spelfouten gemaakt en niet alles duidelijk verstaan: ChatGPT werd gespeld als ‘Chai BT’, ‘Chai tee’, ‘Tsjech pitty’ of ‘Chachapiti’. Deze termen worden ingevoerd in ChatGPT, in de hoop dat de bot ze uit de context herkent als een fout en ze verbetert. Dat was niet het geval: in de originele versie stond ‘Chai BT’ nog in de tekst. Voor de leesbaarheid en begrijpelijkheid heeft EM dit soort fouten gecorrigeerd.

Feitelijke onjuistheden maakt ChatGPT vervolgens met bijvoeglijke voornaamwoorden zoals ‘enthousiast’, ‘boeiend’ en ‘verfrissend’. De bot heeft dit verzonnen, deze woorden staan niet in de transcriptie en zijn daar ook niet per se uit af te leiden.

VR-ervaring

Een ander boeiend project is de ontwikkeling van een VR-ervaring om studenten te betrekken bij real-world-scenario’s, zoals psychologiestudenten die in een virtuele omgeving interactie hebben met patiënten met verschillende psychologische aandoeningen.

“We willen studenten blootstellen aan situaties waarin ze hun theoretische kennis kunnen toepassen. Stel je voor dat een psychologiestudent met behulp van VR interactie heeft met een schizofrene patiënt. Het is een manier om de leerervaring te verrijken en te zien hoe studenten reageren op verschillende situaties.”

Het HefHouse-project

Naast technologische innovaties heeft Erasmus X ook oog voor sociale innovatie. Ze zijn betrokken bij projecten zoals het Hef House, waar studenten samen met lokale bewoners oplossingen bedenken voor maatschappelijke vraagstukken.

“Met het Hef House-project gaan we de wijk in en werken we samen met lokale gemeenschappen om oplossingen te vinden voor problemen die in die specifieke buurt spelen. Het is een manier om studenten bewust te maken van hun maatschappelijke impact en om tegelijkertijd praktijkervaring op te doen.”

Ace Yourself

Een opwindende toekomstgerichte app genaamd “Ace Yourself” staat ook op het punt gelanceerd te worden. Deze app helpt scholieren en studenten zich voor te bereiden op het academische leven door 20 belangrijke vaardigheden aan te leren, variërend van communicatie tot kritisch denken.

“De Ace Yourself app is bedoeld om jonge studenten voor te bereiden op het academische leven. Ze krijgen tips, tricks en zelfs feedback op hun schrijf- en communicatievaardigheden. Het is een laagdrempelige manier om ze klaar te stomen voor hun vervolgopleiding.”

Innovatiecultuur

Erasmus X werkt nauw samen met faculteiten, onderzoekers en andere belanghebbenden om de innovatiecultuur te bevorderen en het onderwijslandschap te verbeteren. Door te blijven experimenteren met nieuwe ideeën en technologieën, blijft Erasmus X een katalysator voor positieve verandering in het hoger onderwijs.

“ChatGPT heeft mijn verhaal netjes beschreven”, vindt Vanessa Abel na het lezen van dit stuk. “Wel zou ik de nuances scherper formuleren. Als voorbeeld: het woord ‘verkennen’ in de bijzin ‘…projecten en initiatieven die Erasmus X momenteel aan het verkennen is’ zou ik vervangen in ‘doorontwikkelen’.”

Er staan volgens Abel geen feitelijke onjuistheden in het artikel. “Het laat zien dat ChatGPT in staat is om te leren en ik geloof dat het steeds beter wordt. Ik ben benieuwd wat het verschil zou zijn als we ChatGPT 4.0 gebruiken, want 4.0 heeft meer data en meer menselijk gedrag aangeleerd.”

Vanuit journalistiek oogpunt zitten er wel wat problemen in het artikel dat de chatbot heeft geschreven. Die kanttekeningen vind je in dit artikel.