EUR-studenten met de Oekraïense nationaliteit krijgen dit jaar toch duizenden euro’s korting op hun collegegeld. Het ministerie bekostigt de korting niet meer zoals vorig jaar, maar de universiteit betaalt die nu uit eigen middelen. De korting geldt alleen voor studenten die vorig jaar al aan de EUR studeerden.

Duizenden euro’s

Oekraïne ligt buiten de Europese Economische Ruimte (EER), en normaalgesproken betalen zulke studenten het hogere instellingstarief in plaats van het collegegeld dat voor Nederlandse studenten geldt. Dat is een verschil van vele duizenden euro’s: de meeste opleidingen rekenen een instellingsgeld van rond de 10.000 euro, terwijl het collegegeld dit jaar 2.314 euro bedraagt.

Vanwege de oorlog en de gevolgen die die (ook financieel) heeft voor Oekraïense studenten, verlaagde het ministerie van Onderwijs vorig collegejaar het collegegeld voor Oekraïense studenten naar het collegegeld, maar dit jaar gebeurt dat niet meer.

Niet voor nieuwe studenten

De Erasmus Universiteit heeft daarom besloten met eigen middelen het collegegeld alsnog te verlagen voor deze groep. De verlaging geldt alleen voor studenten uit Oekraïne die vorig jaar ook al aan de EUR studeerden, nieuwe studenten betalen het volle pond. Studenten die gevlucht zijn uit andere landen worden niet geholpen met de korting.

Minister Dijkgraaf zei eerder dit jaar het collegegeld voor vluchtelingstudenten niet te willen verlagen, omdat dat een ‘aanzuigende werking’ kan hebben. Dijksgraafs eigen partij D66 en GroenLinks waren het niet met de minister eens, omdat volgens hen vluchtelingstudenten, anders dan internationale studenten niet kunnen kiezen waar ze gaan studeren. De Tweede Kamer stemde echter met een nipte meeerderheid op in op het voorstel van Dijkgraaf.

2018-05-09_intakedag_o950_arie_kers_94

Lees meer

Collegegeld vluchtelingstudenten blijft torenhoog

Vluchtelingstudenten zonder verblijfsvergunning moeten duizenden euro’s collegegeld…