Zojuist heeft het Hof van Beroep in Antwerpen uitspraak gedaan in de zaak tegen achttien voormalige leden van studentenvereniging Reuzegom, die de 20-jarige Sanda Dia aan een akelige ontgroening onderwierpen.

Goudvissen en gemalen muis

Dia overleed in december 2018 aan een hartstilstand. Hij moest tijdens zijn ‘doop’ goudvissen doorslikken, gemalen muis eten en grote hoeveelheden vissaus drinken. Ook zat hij uren in een put met ijskoud water. De Reuzegommers brachten Dia niet snel genoeg naar het ziekenhuis toen het misging.

Het Openbaar Ministerie heeft achttien beklaagden hiervoor aansprakelijk gesteld en eiste straffen die opliepen tot meer dan vier jaar gevangenisstraf. Elf van hen wilden vrijspraak, zeven anderen vroegen om lichtere straffen.

Werkstraf en boete

Nu krijgen ze slechts werkstraffen tussen de tweehonderd en driehonderd uur. Verder moeten ze boetes van 400 euro betalen en ‘schadevergoedingen’ van duizenden euro’s aan de vader, moeder en andere verwanten van Dia.

Alle ‘Reuzegommers’ zijn volgens de rechter schuldig aan de ‘onopzettelijke dood’ van Sanda Dia. Er was ook sprake van een mensonterende behandeling en de leden overtraden bovendien de ‘dierenwelzijnswet’.

Maar het toedienen van de zoute vissaus, die hem fataal werd, rekent de rechtbank hun niet aan. Vissaus is namelijk vrij verkrijgbaar en de meeste mensen weten niet dat te veel zout schadelijk kan zijn.

Ook van ‘schuldig verzuim’ (dat de leden hem niet snel genoeg hebben geholpen) zijn ze vrijgesproken: ze hadden gewoon niet op tijd door hoe ernstig de situatie was en dachten dat hij alleen onderkoeld was.

Opgeheven

De vereniging, die meer dan zeventig jaar bestond, is een paar dagen na die fatale ontgroening opgeheven. De leden verwijderden filmpjes en foto’s van hun telefoons en probeerden ook sporen te wissen. Het duurde lang voordat ze de gevolgen begonnen te ondervinden. Pas in 2021 heeft de KU Leuven bijvoorbeeld voormalige leden geschorst.

Ook het strafrechtelijk onderzoek en de rechtszaak namen tijd in beslag, onder meer omdat een van de verdachten de zoon is van een Antwerpse rechter en de zaak aanvankelijk naar een andere rechtbank moest.

Er zouden best racistische motieven kunnen meespelen. Dia was de zoon van een Senegalese vader en een Belgische moeder. Maar dat is in de rechtszaak verder niet aan de orde gekomen.

Nederland

Ook in Nederland zijn weleens studenten overleden aan een ontgroening. Dat gebeurde voor het laatst in 1997 in Groningen, toen een student te veel jenever moest drinken. In 1965 speelde de geruchtmakende roetkapaffaire: een aspirant-lid van het Utrechtsch Studenten Corps was gestikt tijdens de ontgroening en de daders kregen slechts lichte straffen opgelegd.

Lees 2 reacties