Lars van Reijen, Lisa van den Eijnden en Dionysia Dinius deden onderzoek naar studentenoverlast in Kralingen. Volgens hen ontstaan er vooral problemen door de lage sociale samenhang in de wijk. Hun voorstel, een online platform met de naam Student Services, zou meer saamhorigheid creëren, die leidt tot minder overlast.

Strooisel-Kralingen-sociale cohesie-buurtbewoners-studenten service-overlast_Josine Henneken
Beeld door: Josine Henneken

Het onderzoek deden ze voor het programma Design Atelier van hun faculteit. Ze zijn zelf geen bewoners van de wijk, wel heeft Lars een jaar aan de Lambertusstraat in Kralingen gewoond. “Ik ben dus op de hoogte van de problemen tussen studenten en bewoners in de wijk”, vertelt hij. “Ons huis had gelukkig een goede band met de buren. We feestten wel eens, maar als er bijvoorbeeld klachten waren dat de muziek te hard stond, dan zetten we hem gelijk zachter of deden we hem uit. Het probleem is bij ons nooit uit de hand gelopen.”

Weinig contact

Lisa van den Eijnden_student bestuurskunde_onderzoek Kralingen_eigen foto
Lisa van den Eijnden Beeld door: eigen foto

Toen de studenten begonnen met het onderzoek, hadden ze geen idee hoe ze het probleem wilden aanpakken. “Je dacht natuurlijk gelijk aan maatregelen: moeten we meer boetes uitdelen aan studenten? Moeten er strengere geluidsnormen komen of moeten we de muren dikker maken?”, blikt Lisa terug.

Ze voerden gesprekken met allerlei betrokken partijen in Kralingen: studenten, niet-studenten, de gemeente, studentenverenigingen, de wijkraad en bewonersorganisaties. “Uit de gesprekken begrepen we dat het probleem vooral ontstaat omdat er weinig contact is tussen studenten en de overige bewoners”, vertelt Lars. “En áls ze contact hebben dan is het negatief, want dan gaat het over de overlast”, voegt Lisa eraan toe. “Dus onze conclusie is: we moeten een betere band creëren tussen studenten en de overige bewoners.”

Student Services

Lars van Reijen_student bestuurskunde_onderzoek Kralingen_eigen foto
Lars van Reijen Beeld door: eigen foto

De studenten zien Student Services als een mogelijke oplossing. “Het is een online platform waar studenten hun diensten kunnen aanbieden aan bewoners, bijvoorbeeld het uitlaten van de hond, klusjes in huis doen, oppassen of helpen met het invullen van belastingformulieren”, licht Lars toe. “Op deze manier kunnen studenten meer betrokken worden bij hun omgeving en de buren.”

Via een enquête vroegen ze vervolgens wat studenten en overige bewoners ervan vinden. “De meeste bewoners zijn zeer positief over het idee. Ze hebben natuurlijk verschillende behoeften: de ene heeft een oppas voor zijn kinderen nodig, terwijl de ander misschien iemand nodig heeft die de ramen kan lappen”, vertelt Lisa. “En als student weet ik ook dat zulke klusjes leuk zijn om te doen. Ik zou bijvoorbeeld graag bijles geven of op kinderen passen.”

Website van het platform

Dionysia Dinius_student bestuurskunde_Kralingen onderzoek_eigen foto
Dionysia Dinius Beeld door: eigen foto

De studenten hopen dat hun idee van Student Services in het leven wordt geroepen door de gemeente of de universiteit. Als voorbeeld van hoe zo’n platform eruit kan zien heeft Dionysia al een design gemaakt van de website. “Zelf zijn wij helaas niet in staat om een website echt te bouwen en te beheren, dus helaas blijft het design van Dionysia tot nu toe liggen”, zegt Lars. “Het zou fijn zijn als een van de betrokken partijen dit idee kan oppakken.”

De gemeente Rotterdam en de wijkraad Kralingen zijn tevreden met het onderzoek. “Het geeft ons de nodige nieuwe perspectieven vanuit de leefwereld van de student zelf”, zegt Rens van Overdam, voorzitter van de wijkraad. “Om voldoende draagvlak en aanbod te creëren zou het goed zijn als studenten dit initiatief zelf verder kunnen organiseren. De wijkraad en gemeente kunnen hierbij uiteraard ondersteunen.”

De gemeente en de wijkraad bespreken het idee van Student Services momenteel met studentenverenigingen, de universiteit en de bewonersgroep STOK.