Voor Semiha Denktaş, chief diversity officer, betekent de naamsverandering geen grote inhoudelijke verandering van de doelstellingen. “De term IDEA maakt het in internationaal perspectief herkenbaarder. In landen als de VS, het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland is de toevoeging van equity en access al veel gebruikelijker. Voor ons betekent het niet een verbreding van het programma, maar een naam die beter de lading dekt.”

Gelijke kansen

Enige toelichting verdient in ieder geval de term equity wel, omdat deze niet één op één goed te vertalen is naar het Nederlands, weet ook Denktaş. De vertaling van equity naar het Nederlands in de context van diversiteit en inclusie is ‘rechtvaardigheid’.  Anders dan equality (gelijkheid) gaat het bij equity om een rechtvaardige verdeling van kansen. “Kijken naar wat iemand nodig heeft aan ondersteuning om daadwerkelijk te kunnen spreken van het bieden van gelijke kansen aan mensen”, legt Denktaş uit.

Ze geeft een voorbeeld dat de World Health Organization (WHO) vaak gebruikt om de term uit te leggen. Drie mensen krijgen de kans om een sportwedstrijd te zien. “Er staan drie mensen achter een hoge schutting. De eerste persoon is zo lang dat hij over de schutting kan kijken. De ander kan, als hij een sprongetje maakt, af en toe een stukje van de wedstrijd zien. De derde is zo klein dat hij alles mist.” Equity gaat erover dat je kijkt wat er nodig is om over de schutting te kunnen kijken; in dit geval een kistje waar iemand op kan staan.  De langste persoon heeft geen kistje nodig, de andere persoon één kistje en de kleinste persoon twee kistjes om mee te kunnen kijken. Alle drie één kistje geven is ‘gelijke kansen’, elk persoon geven wat nodig is is rechtvaardigheid.

Toegang voor iedereen

“De kans op succes als student hangt namelijk niet alleen af van je vwo-diploma, dat is slechts een voorwaarde die voor iedereen geldt die aan een universiteit wil studeren. Net als medewerkers eerdere werkervaring en bepaalde vooropleidingen nodig hebben”, zegt Denktaş. “Maar het maakt ook uit in welk nest je bent geboren, of je je thuis voelt en je optimaal kan ontwikkelen. Equity gaat over een verdeling van middelen naar behoefte – het aantal kistjes – om tot een gelijke startpositie te komen. Toegang tot onze universiteit voor iedereen, ongeacht bijvoorbeeld fysieke mogelijkheden, beschikbare netwerken, of afkomst is rechtvaardig.” Deze visie op rechtvaardigheid en toegankelijkheid zit bijvoorbeeld in het outreach-programma van het IDEA Center. Dat programma is er onder andere op gericht om groepen die ondervertegenwoordigd zijn in de studentenpopulatie al op de basis- en middelbare school kennis te laten maken met de universiteit en wetenschap.

Het IDEA Center (je mag het uitspreken als IKEA maar dan met een D) is sinds 1 januari geen tijdelijk programma meer maar een structureel onderdeel van de universitaire organisatie. Het D&I Office startte in 2015 en heeft een eigen kantoor in het Erasmusgebouw. In mei brengt het IDEA Center een boek uit waarin teamleden terugkijken op ervaringen en hun opgedane kennis van de afgelopen jaren.

creating positive societal impact luchtbrug vijver kleurtjes – Levien Willemse

Lees meer

De EUR inclusief en divers genoeg? ‘Internationals ervaren meer obstakels’

“Diversiteit op de universiteit moeten we omarmen, maar dat gebeurt nog niet altijd”,…