De PvdA en de Partij voor de Dieren maken zich zorgen over de stijgende rente op studieschulden, bleek tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer. Vanaf januari gaat die rente voor nieuwe studenten en afgestudeerden 0,46 of 1,78 procent bedragen, ‘maar met de huidige inflatie en wat er internationaal gebeurt kan dat zomaar 10 procent worden’, zei PvdA-senator Mei Li Vos tegen premier Rutte. Is de regering dan bereid om die rente te maximeren?

Als de rente onredelijk hoog wordt, ‘zullen we daar opnieuw met elkaar over moeten spreken’, antwoordde Rutte. “Maar ook hier geldt weer: als je dit verandert, kost dat allemaal weer geld.”

EM illustratie 15 nov 2020 Wiersema financien lening budget-03 geld duo studenten basisbeurs studiefinanciering aanvullende beurs

Lees meer

Rente studielening omhoog: wat betekent dat voor mij?

De rente op studieschulden gaat omhoog, maar lang niet iedereen merkt dat meteen.…

Heel links

Ziet de premier nog mogelijkheden om de studenten die geen basisbeurs ontvingen verder tegemoet te komen, vroeg PvdD-senator Niko Koffeman. “Nee, absoluut niet”, luidde Ruttes stellige antwoord. “Dat hele sociaal leenstelsel vond ik, vanuit mijn persoonlijk perspectief, prima”, vervolgde hij. “Je lost niks af als je in de bijstand komt. Het wordt na zoveel jaar kwijtgescholden. Ga je goed verdienen, dan ga je inkomensafhankelijk afbetalen. Het is eigenlijk heel links, hè. Dus ik heb nooit zo begrepen wat het bezwaar was tegen het sociaal leenstelsel. Ik vond het altijd heel sociaal.”

Geld lenen schuld sparen financiering student blut Stock illustratie – Migle Alonderyte

Lees meer

Rente op studielening gaat omhoog

De rente op studieleningen gaat vanaf 1 januari 2023 omhoog. Studenten die onder het…