Het is ook nog niet bekend waar het geld vandaan komt. Als het ministerie van OCW deze miljoenen (deels) zelf moet opbrengen, dan betekent het een bezuiniging op onderwijs en onderzoek, waar net vele honderden miljoenen voor zijn uitgetrokken.

De basisbeurs komt overigens pas per september 2023 terug, en alleen voor studenten die er nog recht op hebben. Dat zijn studenten in hun ‘nominale’ studietijd. Langstudeerders krijgen geen beurs.

Deze week meldde het Nibud dat de hoge inflatie studenten hard kan treffen. Ook sommige ouders krijgen eronder te lijden. Als ouders anderhalf keer modaal verdienen (3.843 euro netto per maand), hebben hun kinderen geen recht op een aanvullende beurs en moeten ze flink bezuinigen om de ouderlijke bijdrage te kunnen betalen.

Energietoeslag

Het kabinet treft nog meer maatregelen. Lagere inkomens krijgen dit jaar een energietoeslag van 1.300 euro en die maatregel wordt verlengd, meldt RTL Nieuws. Dus krijgen armere huishoudens dit geld volgend jaar ook.

Dat is misschien goed nieuws voor studenten, want het zou kunnen dat zij ervoor in aanmerking komen. Een student won deze zomer een rechtszaak over de energietoeslag van de gemeente Nijmegen. De gevolgen van dat vonnis moeten nog duidelijk worden.

Voor studenten met een bijbaan is ook het minimumloon interessant: daar komt per 1 januari 10 procent bij. Verder gaat de zorgtoeslag met zo’n 35 euro per maand omhoog en kunnen mensen ook meer huurtoeslag krijgen.

Uitgelekte plannen

Eigenlijk zouden de plannen voor de nieuwe Rijksbegroting pas op de derde dinsdag van september (Prinsjesdag) naar buiten moeten komen, maar het is inmiddels traditie dat de plannen uitlekken.

Deze week maakte minister Dijkgraaf bekend dat het collegegeld volgend jaar minder snel zal stijgen dan gevreesd. Dat was echter geen koopkrachtmaatregel, onderstreepte het ministerie, maar een verbetering van het systeem. Het collegegeld gaat in september 2023 met 105 euro omhoog.

Studenten lenen geldproblemen geld money issues – Honey Simatupang

Lees meer

Collegegeld stijgt in 2023 met 105 euro

Het collegegeld stijgt volgend jaar met 105 euro en bedraagt dan 2.314 euro. Dat is…