De woningnood onder studenten is elk studiejaar weer hoog, Rotterdamse studenten stoppen er zelfs door met studeren. 

Onderzoekers van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) stellen in een recent verschenen rapport dat Rotterdam en Delft de slechtste steden van Nederland zijn om je als student te vestigen en de rol die gemeenten hierbij spelen.

Voorzitter van de vakbond Ama Boahene vindt dat gemeenten de conclusie van het rapport serieus moeten nemen. “Het wordt voor studenten steeds moeilijker om in Rotterdam te wonen.” De vakbond evalueerde hoe de studentensteden omgaan met de particuliere huur voor studenten, corporatiehuur, informatievoorziening en de aanwezigheid van een huurteam.

‘Verkamering’

Rotterdam scoort vooral op beleid voor particuliere huur slechter dan alle andere steden. Dat de score zo laag uitvalt, komt vooral doordat het niet meer mogelijk is om een pand op te delen in meerdere studentenkamers. Daarvoor is een vergunning nodig, die pas na september 2022 weer aan te vragen is. Daar komt nog bij dat volgens de gemeente een te verkameren pand nooit binnen 50 meter van een ander verkamerd pand zou mogen staan.

De woordvoerder van wethouder Bas Kurvers, verantwoordelijk voor het woonbeleid in Rotterdam, draagt aan dat er gekozen is voor de vergunning omdat het verkameren ten koste gaat van het aantal woningen voor starters en jonge gezinnen. Ze licht toe: “Als we niets doen, dan worden er steeds meer woningen opgedeeld in aparte woonruimtes en per kamer verhuurd.”

Leefbaarheid

Wat de gemeente leefbaarheid noemt, speelde ook een rol bij de keuze om de verkamering te bemoeilijken. De wens van de gemeente is om overlast van studenten in Kralingen te verminderen en studenten meer over de stad te spreiden.

Vakbondsvoorzitter Ama Boahene ziet dat argument als een glijdende schaal. “Het wordt voor studenten op die manier steeds moeilijker om überhaupt ergens te wonen.”

Ondersteuning

Rotterdam scoort volgens het rapport ook slecht op de informatievoorziening over huren en ondersteuning bij huurklachten van studenten. Zo staat er in het rapport dat er op de webpagina ‘Huurwoning Rotterdam’ geen informatie voor studenten staat. Daarmee wordt het studenten volgens Boahene niet makkelijker gemaakt om een kamer te vinden en te weten wat je kunt verwachten als huurder. Ze is kritisch: “Studenten weten zo niet wat ze moeten doen als ze problemen met de verhuurder ondervinden en een procedure willen starten. Ze weten niet hoe ze naar de huurcommissie kunnen stappen en komen zo in een kwetsbare positie terecht.”

De woordvoerder van de wethouder spreekt het tekort aan informatievoorziening over de huisvesting van studenten tegen. “De verwachting is dat we als gemeente samen met onderwijsinstellingen studenten voldoende kunnen informeren.” Ze wijst hierbij onder andere op de site rotterdamstaatomjoutespringen.nl, een informatiesite speciaal voor Rotterdamse studenten.

Oplossing

Zoals het er nu naar uitziet blijft de vergunningsplicht er de komende jaren, verwacht de woordvoerder van de wethouder. “Dit beleid is pas net ingevoerd.” Om het woningtekort voor studenten aan te pakken laat de gemeentewoordvoerder weten dat er een Akkoord Studentenhuisvesting gesloten wordt met onderwijsinstellingen en studentenhuisvesters. “We maken momenteel afspraken over het terugdringen van het toenemende tekort aan studentenhuisvesting, tegemoetkoming bij het betalen van de steeds duurdere energierekening, de betaalbaarheid en kwaliteit van studentenwoningen en misstanden op de woningmarkt voor studenten.”

Volgens de LSVb is het probleem veel te acuut om alleen een akkoord in de toekomst te sluiten. Rotterdam moet daarom meteen beginnen om de stop op verkamering af te schaffen. Boahene benadrukt: “Als je meer panden kunt opdelen in meer woonruimte, dan kom je snel van dat tekort af.”

fietsen wonen kralingen studenten studeren op kamers huisvesting – sanne van der most

Lees meer

LSVb: Rotterdam heeft slechtste kamerbeleid van alle studentensteden

Wageningen voert het beste beleid op het gebied van studentenkamers, vindt de Landelijke…