Studenten met een beperking, die naast hun opleiding geen bijbaan kunnen hebben, kregen tot en met 2014 allemaal dezelfde toeslag van maximaal 340 euro per maand. Maar sinds 2015 valt die studietoeslag onder de Participatiewet, en stellen gemeenten de hoogte ervan zelf vast. Dat leidde tot grote verschillen: de ene gemeente keerde maandelijks veel meer uit dan de andere.

Niet verplicht

Ieder(in), een netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, heeft becijferd dat de gemeenten van 2015 tot en met vorig jaar 141 miljoen euro te weinig hebben uitgekeerd aan studenten. Dat komt volgens het netwerk mede omdat gemeenten wettelijk nog niet verplicht waren om het geld aan studenten met een beperking te besteden. Een andere reden was dat studenten vaak helemaal niet wisten dat ze recht hadden op de toeslag.

Onlangs ging de Tweede akkoord met een wetswijziging die de gemeenten vanaf april 2022 geen keus meer laat. Studenten vanaf 21 jaar krijgen dan overal een toeslag van 300 euro en studenten tot en met 20 jaar een toeslag van 150 euro.

Eerste stap

Ieder(in) noemt dat een mooie eerste stap, maar vindt de hoogte van de toeslag voor jongere studenten te laag, immers, ook een gemiddelde student van 18 jaar verdient volgens het CBS 300 euro per maand. Verder wil het netwerk dat de hoogte van de studietoeslag gekoppeld wordt aan de indexatie van het wettelijk minimumloon.

Ook zou het volgens het netwerk logischer zijn om de toeslagen door DUO te laten uitkeren. Dat vindt het wel zo duidelijk voor studenten, die nu vaak niet weten dat ze geld kunnen krijgen bij hun gemeente. Bovendien gelden er dan ook geen lokale voorwaarden meer.

Vrij bizar

“Het is niet zozeer ons doel om gemeenten de schuld te geven, maar om te laten zien dat deze regeling daar niet op zijn plek is”, zegt Ieder(in) tegen Binnenlands Bestuur. “Het geld wordt voor andere zaken gebruikt, bijvoorbeeld binnen de Participatiewet, waar stevig is bezuinigd. Maar het is natuurlijk vrij bizar dat 141 miljoen euro niet aan studenten met een beperking is besteed.”