Dat schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Versoepeling van de rekenregels is volgens haar ‘onverantwoord omdat oud-studenten daarmee een groter risico lopen op financiële problemen’.

Ollongren volgt een advies van het Nibud, het Nationaal instituut voor budgetvoorlichting. De rente op studieschulden is nu 0 procent, maar wat als die stijgt? Deze schulden kunnen niet lichter meewegen dan ze nu al doen, vindt het Nibud.

De Tweede Kamer had gevraagd om ernaar te kijken. Studieschulden wegen al minder zwaar dan gewone schulden voor pakweg de aanschaf van een auto. Zou het oud-studenten niet helpen als ze er nóg minder last van hadden?

Omhoog

Dan zouden studenten met een schuld van tienduizend euro een huis kunnen kopen dat drieduizend euro duurder is, rekent Ollongren voor. Bij een schuld van 25 duizend euro zou de hypotheek met zeven- à achtduizend euro omhoog kunnen.

De oplopende huizenprijzen lijken overigens een groter probleem dan de studieschulden. In 2020 steeg de prijs van een gemiddelde koopwoning in Nederland met ruim 36.000 euro naar meer dan 334.000 euro.

Het afschaffen van de basisbeurs in 2015 zorgt voor hogere schulden onder oud-studenten. Wel zijn de voorwaarden gunstiger, waardoor de leningen sindsdien minder zwaar meewegen bij de aanvraag van een hypotheek.

Niet bij BKR

Studieschulden zijn niet bekend bij het kredietregistratiebureau BKR, waar banken kunnen checken of aanvragers van hypotheken geen schulden verzwijgen. Studenten kunnen daardoor makkelijk frauderen bij de aanvraag van een hypotheek, wat naar schatting 15 procent doet.

Minister Van Engelshoven (Onderwijs) en vrijwel alle politieke partijen willen die schulden niet bij het BKR laten registreren, want dat zou leenangst in de hand werken. Hypotheekverstrekkers hebben inmiddels een manier bedacht om toch de schulden te kunnen inzien. Ze hebben daar wel de toestemming van de oud-studenten voor nodig.