Uit de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap blijkt dat het demissionaire kabinet van 2026 tot 2033 jaarlijks ongeveer 40 miljoen euro wil bezuinigen op het wetenschappelijk onderwijs. Dat ontdekte ScienceGuide dinsdag. Die bezuiniging komt door ict-problemen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. Vernieuwing van de ict-systemen leidde daar tot flinke technische problemen en dat viel veel duurder uit dan verwacht.

leenstelsel-studieschuld-wijzigen-duo-studievoorschot

Lees meer

Minister kan nog steeds geen verbetering in de service van DUO beloven

Het kraakt en piept bij de Dienst Uitvoering Onderwijs, maar er is geen geld om daar iets…

Daarnaast staat er ook nog een bezuiniging van 226 miljoen euro op het hoger onderwijs in de boeken. Dat gat in de begroting is ontstaan door misgelopen rente op studieschulden. Deze bezuiniging was twee jaar geleden al bekend. Minister van Financiën Wopke Hoekstra zei toen dat een volgend kabinet zich over de bezuiniging zou moeten buigen.

Opvallend

Het is opvallend dat het kabinet een tegenvaller af wil wentelen op universiteiten. Dat probeerde het ook al met de kosten van de steunmaatregelen voor studenten tijdens de coronacrisis. Zo’n 150 miljoen die bedoeld was voor het levensonderhoud van studenten werd toen als bezuiniging op de mbo-, hbo- en wo-instellingen opgevoerd. Onder grote druk van de Tweede Kamer werd die bezuiniging alsnog geschrapt.

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) baalt van de toekomstige bezuinigingen. “Het kabinet erkent in deze Miljoenennota voor het eerst de problemen bij de universiteiten, maar pakt niet door”, zegt voorzitter Pieter Duisenberg. Daarnaast wijst de VSNU op de trage formatie: “Daardoor blijft de 1,1 miljard euro onderfinanciering van de universiteiten in stand. Ook laat Nederland 5,6 miljard euro van het herstelfonds in Europa liggen, waar andere landen vol inzetten op kennis en innovatie. We gaan zo als kennisland verder omlaag, en de werkdruk gaat nog verder omhoog. We hebben zo snel mogelijk een nieuw kabinet nodig dat investeert in onderwijs en wetenschap.”