Dat schrijft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken vandaag aan de Tweede Kamer in een update over studentenhuisvesting. De aangekondigde protesten tegen het woonbeleid veranderen nog weinig aan haar budget.

Net als in 2020 stelt de minister dit najaar 50 miljoen euro beschikbaar voor ‘het vergroten van het woonaanbod van verschillende aandachtsgroepen’. Daarmee worden studenten bedoeld, maar ook starters en bijvoorbeeld dak- en thuislozen. 15 miljoen gaat naar vergunninghouders, de rest van de verdeling staat niet in haar brief.

“Vervelend, maar niet helemaal verrassend”, zegt voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) Ama Boahene over de update van het ministerie. De 50 miljoen erbij zal volgens haar lang niet genoeg zijn, ‘zeker omdat het geld over zoveel groepen wordt verdeeld’.

vloer huis huisjesmelkers gelazer met je huisbaas

Lees meer

Studenten over huisbaas: ‘Zoveel mogelijk geld voor zo weinig mogelijk moeite’

Sommige huisbazen geven het liefst zo weinig mogelijk geld uit aan het huis. Studenten…

Meer studenten

De verwachting is dat er steeds meer studenten en dus ook kamerzoekers bijkomen. Oude voorspellingen waren te voorzichtig. Het ministerie voorziet ruim 300 duizend uitwonende Nederlandse studenten en 139 duizend internationale studenten in 2029. Dat zijn er 58 duizend meer dan in de oude ramingen.

“Als je de bedragen voor huisvesting niet laat meegroeien met het stijgende aantal studenten, blijf je grote tekorten houden”, stelt Boahene. De doelstelling van het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting was helder: tegen 2028 moeten vraag en aanbod in balans zijn. Een ‘grotere inzet op de bouw van woningen’ is volgens de ministeries van Binnenlandse Zaken en Onderwijs nodig om de tekorten in te lopen.

Maar Ollongren zegt ook dat het ‘een grote uitdaging wordt’ om het bouwtempo aan te passen, ‘ook gezien de grote behoefte aan betaalbare woningen van andere groepen die het moeilijk hebben in de huidige krappe markt’.

Lenteweer – Wouter Sterrenburg – Erasmus Magazine (6 of 8) (EM)

Lees meer

Meer universitaire studenten op kamers

Vorig jaar gingen voor het eerst sinds 2016 méér universitaire studenten op kamers…

Dakloze studenten

De LSVb gaat het allemaal te traag. Ook een demissionair kabinet kan nog veel doen binnen de huidige mogelijkheden, vindt Boahene. Regels houden verkamering nu tegen, terwijl dat een uitkomst kan zijn. “Zoiets vraagt niet eens om een grote omslag in de begroting.”

Ondertussen moesten in Groningen bij aanvang van het collegejaar 150 bedden geregeld worden voor dakloze studenten. Dat leidde tot een protestactie met spandoeken bij de opening van het Academische jaar in de stad. Ook in Maastricht zijn hotels en hostels benaderd voor extra plekken voor studenten en in Tilburg worden 150 extra tijdelijke woningen geplaatst.

Protest

Komende donderdag organiseert Shelter Our Students (S.O.S.) in Groningen een ‘mars der daklozen’ om aandacht te vragen voor de woningnood onder internationale studenten. Zondag is ook een woonprotest in Amsterdam tegen ‘de kolossale wooncrisis in ons land’. Animo genoeg: het protest is vanwege de hoge opkomst al verplaatst van de Dam naar het Westerpark. De LSVb is daar ook van de partij. Op 17 oktober vindt er ook een groot woonprotest plaats in Rotterdam.