Onder het motto #nietmijnschuld voeren de LSVb en FNV Young al maanden actie tegen het leenstelsel. In zes studentensteden organiseerden ze protestbijeenkomsten. De nu aangekondigde ‘operatie formatie’ richt zich op de partijen die gaan onderhandelen over een nieuw regeerakkoord.

Zoom

Afgelopen zaterdag hielden de vakbonden een Zoom-vergadering waaraan 300 studenten meededen. Ze willen dat de basisbeurs terugkomt en dat de ‘pechstudenten’ die vanaf 2015 geen basisbeurs meer ontvingen volledig gecompenseerd worden.

Studenten voeren actie tegen het leenstelsel

Lees meer

Studenten de straat op tegen leenstelsel

In aanloop naar de verkiezingen demonstreren jongeren in zes steden tegen het leenstelsel…

De eerste lichtingen studenten van het nieuwe leenstelsel kregen geen basisbeurs, maar na afstuderen ontvangen ze wel een studievoucher van tweeduizend euro voor bijscholing. Die voucher vinden de actievoerders ‘volstrekt onvoldoende’. De tienduizend euro per student die GroenLinks voorstelt in haar verkiezingsprogramma ‘komt meer in de buurt’, zei FNV Young-voorzitter Bas van Weegberg.

Geen college

De bonden roepen alle studenten op om een online petitie te tekenen en op 3 juni mee te doen aan een landelijke staking. Ze studeren die dag niet en doen niet mee aan hun (online) college.

Volgens LSVb-voorzitter Lyle Muns is het nu of nooit: “Dit is onze kans om het leenstelsel af te schaffen en met een goed alternatief te komen. Het geld wordt nu verdeeld.”

IllustratieSvdJ1 – Rueben Millenaar

Onderdeel van de Special

Waar zijn de miljoenen van de basisbeurs?

In 2015 werd de basisbeurs afgeschaft. In ruil daarvoor beloofde de toenmalige…