Het geld is bedoeld voor een project om het onderwijs te verbeteren of te vernieuwen. Alle genomineerde teams winnen een bedrag, maar welk bedrag is nog niet bekendgemaakt.

Voor succesvolle wetenschappers zijn sinds jaar en dag allerlei prestigieuze prijzen te winnen, zoals de Spinoza– en de Stevinpremies. Maar hoe zit het met waardering voor topdocenten? In haar strategische agenda maakte minister Van Engelshoven daarom bekend dat ze ook onderwijsprijzen zou gaan uitreiken aan teams van hogescholen en universiteiten.

5 miljoen

In totaal valt er voor deze Nederlandse Hogeronderwijspremies 5 miljoen euro te verdelen: 2,5 miljoen euro voor drie docententeams van hogescholen en hetzelfde bedrag voor drie teams van de universiteiten.

Het oorspronkelijke plan was om slechts twee prijzen van 2,5 miljoen euro toe te kennen, maar daar kwam vanuit de academische gemeenschap kritiek op. De topwetenschappers van De Jonge Akademie vonden het bijvoorbeeld “ongepast” om zulke hoge prijzen aan enkele individuen of kleine groepen toe te kennen, vooral in een tijd waarin het hoger onderwijs financieel onder druk staat.

Teams

“Naar die feedback hebben we geluisterd”, laat OCW-woordvoerder Michiel Hendrikx weten. “Daarom is besloten om meer mensen te laten meegenieten van de prijs. Zo’n bedrag is ook iets bruikbaarder, vooral voor kleinere instellingen.”

Het geld wordt bewust toegekend aan teams. Daarmee wil de minister samenwerking in het onderwijs waarderen en stimuleren. De winnaars mogen het geld gebruiken om met een eigen project een bijdrage te leveren aan het vernieuwen en verbeteren van het hoger onderwijs.

Bedrijfsleven

Zo wil het genomineerde docententeam van de Hogeschool Utrecht met zijn project studenten direct op hun eerste dag kennis laten maken met het bedrijfsleven. Docenten van de TU Eindhoven zijn genomineerd voor een leercentrum voor onderwijsinnovatie.

In principe zijn de genomineerden dus automatisch winnaars. Wie welk bedrag krijgt toegekend, wordt op 1 maart bekendgemaakt tijdens het jaarlijkse Comeniusfestival, dat dit keer online plaatsvindt.

De genomineerde teams

  • Open-ICT team, Hogeschool Utrecht
  • LeerLevels, Hogeschool van Amsterdam
  • Team Space for All, Windesheim
  • TU/e Innovation Space, TU Eindhoven
  • Urban Futures Studio, Universiteit Utrecht
  • RASL-minor, Erasmus Universiteit (in samenwerking met Willem de Kooning Academie Hogeschool Rotterdam en Codarts)