Update woensdag 16 december: In een eerdere versie van dit artikel werd gemeld dat tentamens na de kerstvakantie online zouden gaan, dit bleek vanochtend toch niet het geval te zijn. Alle tentamens gaan door zoals gepland.

De harde lockdown brengt geen enkele verandering voor de tentamens en toetsen. “Fysieke tentamens gaan gewoon door conform de planning”, schrijft universiteit hierover. Met andere woorden: vond een tentamen fysiek plaats, dan blijft dat zo.

Als studenten een online tentamen toch in een tentamenhal willen doen, dan kan dat bij hoge uitzondering. Daarvoor moeten ze wel een aanvraag indienen. Als die wordt gehonoreerd kunnen ze alsnog fysiek tentamen doen, bijvoorbeeld in de tentamenhal van het Van der Gootgebouw op campus Woudestein of in de gebouwen van het Erasmus MC.

Ook voor de begeleiding van studenten die dat het meeste nodig hebben, blijft ruimte. Voor die groep zijn er speciale studieplekken beschikbaar in de Universiteitsbibliotheek. Alle medewerkers wordt opgeroepen om thuis te werken, tenzij ze ‘locatiegebonden onderzoek of werk’ moeten uitvoeren.

Voor meer informatie, kijk op de speciale corona-informatiepagina van de universiteit.

14 december_ TV toespraak Mark Rutte 6-46 screenshot

Lees meer

Rutte: Harde lockdown, maar tentamens mogen doorgaan

Tentamens mogen van de overheid nog op de campus plaatsvinden. Universiteiten moeten zelf…