De resultaten van deze enquête gebruiken we voor journalistieke producties van Erasmus Magazine. Het invullen van de enquête kost iets meer dan vijf minuten. Je antwoorden zijn anoniem en worden uiteraard vertrouwelijk verwerkt. Je kunt er wel voor kiezen om contactgegevens met ons te delen zodat we je kunnen benaderen met aanvullende vragen.