Het Centraal Planbureau deed op verzoek van minister Van Engelshoven onderzoek naar het gebruik van de aanvullende beurs in het hoger onderwijs. Van de circa 8.650 studenten die de beurs niet aanvragen, maakt 41 procent wel gebruik van leenfaciliteiten van DUO. “Deze groep leent dus mogelijk onnodig geld”, concludeert het CPB.

Vooral studenten die recht hebben op een lagere, niet-maximale aanvullende beurs blijken hem niet aan te vragen, eerstejaars vaker dan tweedejaars. Maar ook van de studenten die recht hebben op het volledige beursbedrag van 400 euro per maand, maakt 1 op de 8 er geen gebruik van.

Seintje

Het CPB denkt dat veel studenten niet goed weten dat ze recht hebben op de beurs, hoe ze hem moeten aanvragen en wat de voorwaarden zijn. Een oplossing kan zijn dat studenten de beurs voortaan vanzelf ontvangen of een seintje krijgen dat ze die – gezien het inkomen van hun ouders – kunnen krijgen. Minder vergaand is de optie dat de voorlichting verbeterd wordt.

Het is niet voor het eerst dat er signalen zijn dat studenten onvoldoende gebruik maken van de aanvullende beurs. Begin 2019 drong studentenorganisatie ISO erop aan dit uitgezocht moest worden en dat is nu dus gebeurd.

Kwalijk

Geen dag te vroeg, vindt ISO-voorzitter Dahran Çoban: “Het systeem van de studiefinanciering laat studenten in de steek, gebrek aan informatie kost deze studenten duizenden euro’s op de lange termijn”. Volgens haar moet het voor DUO en het ministerie “geen enorme opgave zijn om alle studenten juist te informeren, desnoods al op de middelbare school”.

Ook de Landelijke Studentenvakbond en FNV Young & United vinden het kwalijk dat zoveel studenten niet weten waar ze recht op hebben. Ze willen een einde maken aan de verwarring door elke student een “schuldenvrije basisbeurs” te geven.

Bij DUO staat een rekenhulp online waarmee de maandbedragen van de aanvullende beurs makkelijk te bepalen zijn, met alle denkbare varianten (gescheiden ouders, één-oudergezin, studerende broers, zussen enzovoort).