Voldoen alle gebouwen aan de normen van het RIVM?

Ja. Het RIVM eist dat gebouwen voldoen aan de ventilatienormen zoals die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. “Wij volgen de RIVM-richtlijnen. Natuurlijk zien wij ook dat experts elkaar weleens tegenspreken, maar zelf hebben we die expertise niet in huis. Alle gebouwen op de campus voldoen aan het Bouwbesluit van 2012”, vertelt Weustink. Dat zegt voornamelijk dat het gebouw op het moment van bouwen of verbouwen voldoet aan de dan geldende normen voor ventilatie. Daarbij is het dus essentieel dat de gebruiksfunctie daarna niet veranderd is. Waar dat precies gebeurd is, weet Weustink nog niet precies. “De functie kan zeker veranderd zijn. Een faculteit of afdeling kan besluiten om een vergaderzaaltje te gaan gebruiken als werkplek. Dan gelden er al andere ventilatienormen”, legt ze uit. Mede daarom doet de universiteit aanvullend onderzoek.

Is een gebouw dat voldoet aan het Bouwbesluit ‘coronaveilig’?

Nee, dat is geen enkele garantie, erkent Weustink. “Dat stelt het RIVM ook niet. Maar zolang we op anderhalve meter blijven werken, regelmatig handen wassen en thuisblijven bij klachten, is het veilig om naar kantoor te komen.” Tot nu toe mocht 20 procent van het personeel naar kantoor komen. Vanaf nu werkt de universiteit met wat Weustink de dynamische capaciteit van een gebouw noemt, dat is de capaciteit die overblijft als je altijd op anderhalve meter afstand kunt blijven van collega’s, ook in de gangen, liften en trappenhuizen. “In sommige gevallen levert die nieuwe norm een behoorlijke capaciteitstoename op”, verwacht Weustink,  een algemeen percentage voor alle gebouwen is niet te noemen. Dat verschilt per gebouw, bijvoorbeeld door het aantal verdiepingen en het gebruik van liften. Een belangrijk advies is wel om ruimtes na gebruik te luchten, bijvoorbeeld door ramen en deuren open te zetten. “We hebben al lang geleden de recirculatie van binnenlucht uitgeschakeld, toen duidelijk werd dat dat mogelijk invloed had.” Ze wil wel benadrukken dat medewerkers nog steeds gevraagd wordt zoveel mogelijk vanuit huis te werken.

Ramen openzetten klinkt verstandig, maar wat doe je als de ramen niet open kunnen, zoals in het V-gebouw, het A-gebouw en op sommige andere plekken? Of als het ijskoud is buiten?

Weustink: “Ten eerste zijn er inderdaad plekken waar de ramen niet open kunnen. In het Sandersgebouw geldt dat bijvoorbeeld bij een deel van de werkplekken. Maar omdat de bezetting nog lang niet compleet is, kun je daarmee schuiven. Ga dus op een plek zitten waar de ramen wel open kunnen. Deuren naar gangen, nooduitgangen en trappenhuizen mogen niet voor langere tijd open staan vanwege de luchtbehandeling.” Het aanvullend onderzoek moet aantonen of het ventilatiesysteem van de gebouwen voldoende soelaas biedt. Dan hoeven de ramen niet meer open.

Hoe verloopt dat aanvullende onderzoek?

“We richten ons in eerste instantie op de gebouwen die de grootste doorstroom van studenten en medewerkers hebben: het Van der Gootgebouw, waar ook tentamens plaatsvinden, Mandeville, Polak,Sanders en het G-gebouw. Voor het Van der Gootgebouw is het aanvullend onderzoek klaar, maar we zijn nog zeker twee maanden bezig met de rest”, vertelt Weustink. Voor de meeste gebouwen kan op basis van bekende data berekend worden of de ventilatiesystemen voldoen. “We gaan dan bijvoorbeeld uit van een ruimte waar volgens de anderhalvemeternorm vijftig mensen in kunnen, en dan berekenen we hoeveel kubieke meter lucht per minuut daarvoor nodig is. Bij bijvoorbeeld het G-gebouw hebben we minder data, daar moeten we echt gaan meten”, zegt Weustink.

Wat kwam er uit het onderzoek in Van der Goot?

“In het Van der Gootgebouw kan de installatie voldoende lucht aanzuigen van buiten, als we uitgaan van een gebruikscapaciteit op basis van de anderhalvemeternorm. Daardoor hoeven de ramen niet open. Dan moet je vervolgens nog wel onderzoeken of dat met koude buitenlucht aangenaam blijft. Uit de berekeningen van het onderzoek blijkt dat dat met een buitentemperatuur tot zes graden onder nul overal lukt.” Volgens Weustink hoeft het ventilatiesysteem van dit gebouw nu niet aangepast te worden om er op beperkte schaal veilig te kunnen werken, studeren en tentamens te maken.

left right stop stay alert – welkom terug op de anderhalvemeteruniversiteit – ikrotterdam corona pijlen looproutes

Lees meer

Welkom terug op de anderhalvemeteruniversiteit

Het collectief ikRotterdam bestaat uit de tekenaars Evalien Lang, Ferry van Steijn en…