Op het buitenterrein van de universiteit is het niet langer toegestaan om te roken. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk rookverbod op en rondom onderwijsinstellingen. Wie wil roken, moet dus naar de openbare weg. Het verbod geldt 24 uur per dag en voor alle rookwaar, dus ook voor bijvoorbeeld elektronische sigaretten.

Sancties

Welke sancties er op overtreding van het rookverbod staan, is nog niet duidelijk. In eerdere plannen werd gesproken over een tijdelijk campusverbod voor studenten bij een vijfde overtreding en een boete en aantekening in het personeelsdossier voor medewerkers die een vierde of vijfde keer betrapt worden. Over die sancties is nog geen besluit genomen, zegt een universiteitswoordvoerder: “De komende periode gaan we dit verder uitwerken en iedereen hierover informeren.”

Het rookverbod had eigenlijk per 1 augustus in moeten gaan, maar tot afgelopen vrijdag waren de rookzones op campus Woudestein nog in gebruik. Dit weekend zijn ze weggehaald. Volgens de woordvoerder stond het verwijderen van de rookzones al op de planning, maar was er wat vertraging door de coronacrisis.

Geen gevolgen

Dat er tot deze week nog gerookt werd op de campus heeft overigens geen gevolgen voor de universiteit. Onderwijsinstellingen hebben tot het eind van dit jaar de tijd gekregen om te ‘wennen’ aan het rookverbod. “Beveiligingsmedewerkers en stewards monitoren of het rookverbod wordt nageleefd”, aldus de woordvoerder van de universiteit. “Op basis daarvan kijken we of er extra maatregelen of bijvoorbeeld een campagne nodig zijn.” Vanaf 1 januari 2021 zal de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleren of onderwijsterreinen rookvrij zijn.

Via MyEUR en de bedrijfsmaatschappelijk werker biedt de universiteit ondersteuning aan voor studenten of medewerkers die willen stoppen met roken.