Samen met zijn studiegenoten stelde hij een petitie op om de omvang van het probleem in kaart te brengen en een platform te bieden waarop mensen die hetzelfde standpunt zijn toegedaan hun mening kunnen geven. “De oneerlijke prijsstelling werd onder studenten al eerder veelvuldig besproken in WhatsAppgroepen. Deze petitie laat zien dat het probleem bestaat en dat het een groot probleem is.” Gukasyan denkt dat het probleem zelfs groter is dan uit de petitie blijkt. “De meeste studenten zijn nog niet van de petitie op de hoogte. Ik heb echter veel support gekregen van mensen van andere faculteiten die helpen de petitie bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen.”

Korting voor afstudeerders

Tot nu toe heeft de overheid besloten dat studenten die tussen september en januari afstuderen drie maanden collegegeld terugkrijgen. Daarnaast biedt de Erasmus Universiteit een flinke korting op het collegegeld van afstuderende studenten die het tarief van de instelling betalen en vertraging oplopen. Er zijn echter nog geen officiële uitspraken gedaan over wat de Erasmus Universiteit met het collegegeld van niet-afstuderende studenten gaat doen voor het komende collegejaar. In Erasmus TV leek rector magnificus Rutger Engels erop te zinspelen dat er geen sprake van korting zal zijn.

Screenshot 2020-06-03 at 16.37.29

Lees meer

Meer eerstejaars melden zich aan; geen verlaging collegegeld

De vooraanmeldingen per 1 juni zijn 10 procent hoger dan vorig jaar, terwijl door de…

Verstoken van offline onderwijs

Het door de ondertekenaars gewenste resultaat van de petitie is eenvoudig: de universiteit moet het kostenverschil tussen offline onderwijs en online onderwijs terugbetalen aan alle studenten. “Wij zijn allemaal verstoken geweest van offline onderwijs. Niemand van ons krijgt de essentiële ervaring van studeren waarvoor we naar Rotterdam zijn gekomen en waarvoor we hebben betaald.” Vooral studenten van buiten de Europese Economische Ruimte worden volgens Gukasyan hard getroffen. “Zij moeten niet alleen terug naar hun land, maar zij moeten ook veel meer betalen dan anderen.”

Op 5 juni stuurde het College van Bestuur een e-mail gestuurd naar alle studenten met updates over de coronamaatregelen. Daarin toont het College begrip voor de zorgen die sommige studenten hebben over de kwaliteit van online onderwijs en de verlaging van het collegegeld. “We doen er als CvB alles aan om met jullie in gesprek te komen en te blijven om te kijken wat we kunnen doen om te versnellen of te verbeteren, binnen realistische grenzen.”