NRC sprak met (oud-)studenten die tussen 2012 en 2018 de prestigieuze UvA-specialisatie boek & papier volgden, onderdeel van de masteropleiding conservering & restauratie. In het artikel staat dat studenten klaagden over seksistische opmerkingen en ongewenste aanrakingen van een belangrijke docent van de specialisatie.

De studenten meldden zich volgens NRC meerdere keren bij de leiding van de opleiding, de faculteit en het universiteitsbestuur, maar dienden uiteindelijk geen formele klacht in, uit angst voor de gevolgen voor hun carrière.

Waarschuwing

Pas in 2016 spreekt de opleiding de docent aan op zijn grensoverschrijdende gedrag en stopt hij met de handtastelijkheden, maar niet met de seksistische opmerkingen. Als daar in 2019 opnieuw klachten over komen, krijgt de docent een officiële waarschuwing.

De faculteit liet oud-bestuursvoorzitter Karel van der Toorn een onderzoek instellen. Conclusie: “De kleinschaligheid en intensiteit van de opleiding plaatsen studenten in een afhankelijkheidsrelatie tot een beperkt aantal docenten. Studenten zijn voorzichtig met kritiek want zij willen geen verstoorde verhoudingen.”

De faculteit stelt een interim-opleidingsdirecteur aan die een eind moet maken aan ‘de gebrekkige communicatie’. Ook moet er voortaan jaarlijks op de stafvergadering over het thema ‘omgangsvormen met studenten’ worden gesproken.

'Geen klachten'

De docent werkt nog altijd aan de UvA, en geeft ook dit studiejaar colleges. Hij staat onder toezicht. De nieuwe lichting studenten heeft voor zover bekend geen klachten over hem.

De UvA heeft kritiek op het NRC-artikel. Het bestuur “betreurt het ten zeerste dat deze studenten dit hebben moeten ervaren”, staat in een reactie. “Sociale veiligheid moet bespreekbaar zijn, in de organisatie én in de media.”

Maar het NRC-artikel op basis van anonieme bronnen vindt het bestuur ‘zeer onevenwichtig’. Met wederhoor van de docent en zijn directe collega’s zou te weinig zijn gedaan. Het bestuur spreekt bovendien tegen dat er weinig gebeurd is met de meldingen.

Studenten van de Universiteit van Amsterdam hebben dit weekend verontwaardigd gereageerd op het NRC-artikel. Ze menen dat het UvA-bestuur het gedrag van de docent heeft toegedekt. Vrijdag gaan ze demonstreren.

Meldpunt

De PvdA gaat Kamervragen stellen aan minister Ingrid van Engelshoven. De partij pleit voor een landelijk meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag bij universiteiten.