Internationale studenten ervaren meer stress dan Nederlandse studenten. Ze scoren hoger op verschillende indicatoren voor mentale gezondheid, zoals angst en depressie. Bovendien ervaren ze meer angst voor Covid-19 en vertonen ze vaker vermijdend gedrag dan hun Nederlandse medestudenten. Denk daarbij aan thuisblijven, sociale activiteiten vermijden of meer boodschappen inslaan dan nodig. Dat zijn de eerste conclusies uit een onderzoek van Matthias Wieser onder 850 studenten. De hoogleraar Klinische Psychologie onderzocht samen met universitair docent Marta Andreatta vrijwel direct na het begin van de coronamaatregelen in Nederland de relatie tussen mentale gezondheid en Covid-19 onder studenten.

Wieser zag ook een samenhang tussen angst voor corona en angst in het algemeen. “Angst voor Covid hangt samen met wat we intolerance for uncertainty noemen. Dat is een goede voorspeller voor angststoornissen.” Met andere woorden: “Mensen die er slecht tegen kunnen om niet te weten wat er morgen zal gebeuren, zijn vaker bang voor corona.” Daarnaast vond Wieser een samenhang tussen nieuwsconsumptie en angst voor corona. Hoe vaker mensen op zoek gaan naar informatie over Covid-19, hoe meer angst ze hebben voor de ziekte.

studyingstudents_04

Lees meer

Veel studiestress en werkdruk tijdens coronacrisis

Tijdens de coronacrisis hebben studenten en medewerkers meer last van studiestress,…

Klinische symptomen

Uit een eerdere enquête van de universiteit blijkt ook dat internationale studenten vaker stress, angst, eenzaamheid of somberheid ervaren. Die resultaten verbazen Wieser niet. “We weten uit onderzoek dat met name eerstejaars internationale studenten veel stress hebben. Dat komt doordat ze bijvoorbeeld nog maar weinig sociale contacten hebben, hun weg moeten vinden in een nieuw land en een nieuwe cultuur en van alles moeten regelen.”

Hoe groot de groep is die mentale gezondheidsklachten ondervindt van de coronacrisis kan Wieser op basis van het onderzoek niet zeggen. “Het is moeilijk in te schatten hoe zorgelijk deze resultaten zijn. Veel studenten hebben sowieso al stress. Het lijkt erop dat de aard van die stress nu verandert en boven op de normale studiestress komt. Ik verwacht dat een kleine groep studenten door Covid-19 daadwerkelijk klinische symptomen van angst en depressie zou kunnen ontwikkelen, vooral diegenen die voor de corona-uitbraak al verhoogde angst- en stresslevels hadden.”

Stresspiek

Wieser en Andreatta hebben net een subsidieaanvraag ingediend om het onderzoek naar de relatie tussen mentale gezondheid en de coronacrisis voort te zetten. “Het plan is om de vragenlijst de komende twee jaar drie keer te herhalen, en labonderzoek te doen naar achterliggende neurobiologische mechanismen. Dan kunnen we zien hoe die stresspiek zich ontwikkelt. En dan kunnen we bijvoorbeeld beter in kaart brengen welke studenten risico lopen om klinische symptomen van angst of depressie te ontwikkelen na een gebeurtenis als corona.”

Bron: www.youtube.com