De verkiezingen vinden plaats van 19 tot 26 mei. Stemmen gaat via een speciale verkiezingswebsite. In de raad van de Erasmus Universiteit is geen sprake van een partijenstelsel, dus gegadigden kunnen zich alleen individueel kandidaat stellen. Alle studenten die bij de universiteit zijn ingeschreven mogen zich kandidaat stellen en stemmen. Medewerkers worden per twee jaar gekozen, die zijn volgend jaar weer aan de beurt.

Vanwege het coronavirus is campagne voeren op de campus onmogelijk, dus zal de hele campagne zich digitaal afspelen. Die campagnetijd duurt van 12 tot 26 mei, de dag van de sluiting van de ‘stembussen’.

De Universiteitsraad is het hoogste medezeggenschapsorgaan van de universiteit en heeft onder andere instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de universiteitsbegroting. In de raad is plaats voor twaalf studenten en twaalf medewerkers. Die eerste groep wordt normaliter gekozen voor een jaar, de medewerkers voor twee jaar. Meer informatie over kandidaatstelling is te vinden op de website van de raad.