We hebben Emma gekend als een intelligente en ambitieuze student. Ze hield daarnaast van piano- en gitaarspelen. Ze was een harde werker die altijd haar best deed in de dingen die ze ondernam. In de periode 2015-2016 was Emma deelnemer van Junior Med School. Ook was ze onderdeel van het Querido Honours College (jaargroep 2017). Zij hebben mooie herinneringen aan Emma:

‘Het is nauwelijks in woorden te omschrijven hoe lief, bijzonder en grappig Emma was. Zij was zonder twijfel een van de meest vrolijke en aanwezige leden van de honoursgroep. Iedereen van de Querido Honours jaargroep, inclusief de docenten, herkende haar schaterlach uit duizenden. Ze heeft ons veel mooie herinneringen gegeven, het is niet te bevatten dat er geen nieuwe bij gaan komen. We gaan haar enorm missen.’

Emma heeft zich tijdens haar studie ook ingezet voor de kwaliteit van het Geneeskundeonderwijs bij het Erasmus MC. Ze was in haar eerste jaar bij de MFVR actief in de Jaarvertegenwoordiging:

Wij hebben haar mogen leren kennen als een enthousiast en behulpzaam commissielid. Zij stond bekend om haar bijdrage aan een goede sfeer binnen de commissie, maar was tegelijk buitengewoon gedreven in het verbeteren van het onderwijs.’

Uit de reacties van docenten, medestudenten en studentbegeleiders komt naar voren dat Emma een zeer gewaardeerd en geliefd persoon was. Onze gedachten gaan uit naar de familie en naasten van Emma.

 

Opleiding Geneeskunde Erasmus MC