In het vierde kwartaal groeide de Nederlandse economie met 0,4 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Er kwamen 48.000 banen bij en 3000 vacatures. De economische groei over het hele jaar 2019 was 1,7 procent, iets meer dan de belangrijkste Europese handelspartners.

Logische keuze

Het is de eerste keer dat één van de belangrijkste indicatoren van de Nederlandse economie buiten de burelen van het CBS werden gepresenteerd. De presentatie was in samenwerking met de Erasmus School of Economics (ESE). “Het is een logische keuze voor ons”, zegt CBS-woordvoerder Thomas Ruigrok over de keuze voor de Erasmus Universiteit. “We willen onze cijfers voor iedereen toegankelijk maken en zoveel mogelijk verspreiden, in de ruimste zin van het woord. Studenten zijn de beleidsmakers en de economen van de toekomst. En dan is dit een logische plek, maar het had natuurlijk ook bij de universiteit van Tilburg of Groningen kunnen zijn.”

De presentatie was ook wat uitgebreider dan gewoonlijk: behalve de persconferentie was er een paneldiscussie met Van Mulligen, minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes, EUR-hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën Bas Jacobs en Sandra Phlippen, hoofdeconoom van de ABN Amro en universitair docent bij de ESE.